Asiakaslähtöisyys markkinoinnin keskiöön!

Ammoisina aikoina markkinointi on nähty ainoastaan tuotekeskeisenä viestintänä, tuotteen ominaisuudet keskiössä. ”Meillä on hieno tuote, kerrotaanpa siitä, niin asiakkaat rynnivät ostoksille!” Onneksi näistä ajoista on päästy jo pitkälle, ja yhä enemmän ymmärretään asiakaslähtöisyyden merkitys markkinoinnissa. Siitä hienosta tuotteesta voidaan edelleen kertoa, mutta huomioiden se, kuka siellä ostajan päässä on, ja mitä asioita hän arvostaa. 

Asiakaslähtöisyys on huomioitava tietenkin jo tuotteiden tai palveluiden suunnitteluvaiheessa, mutta se on pidettävä mielessä myös markkinointia tehdessä.

Mitä asiakaslähtöinen markkinointi tarkoittaa?

Asiakaslähtöisellä markkinoinnilla markkinoidaan oikeille kohderyhmille oikeita, heitä kiinnostavia asioita. Asiakas ja hänen tarpeensa ovat keskiössä. Asiakaslähtöinen markkinointi pyrkii aidosti auttamaan asiakasta hänen ostopolkunsa eri vaiheissa. Mitä asiakas arvostaa? Mitkä asiat hänen ostopäätökseensä vaikuttavat? Mistä asioista hän kaipaa tietoa päätöksentekonsa tueksi? Miksi hän ostaisi meiltä? Asiakkaalle informaation ja muun (hauskankin!) sisällön tarjoaminen on hänen palvelemistaan ostopolulla.

Asiakaslähtöinen markkinointi ei siis vain kerro tuotteen objektiivisesti parhaita ominaisuuksia, vaan siinä mietitään, miten tuote voi käytännössä auttaa asiakasta, ja tuodaan näitä asioita esiin.

Asiakasymmärrys auttaa, kun haluat tehdä asioita yhä asiakaslähtöisemmin

Miten sitten tiedetään, keitä asiakkaat ovat ja millaista sisältöä he arvostavat ostopolun eri vaiheissa? Tässä auttaa asiakasymmärrys.

Ostajapersoonat ovat tärkeä asia asiakaslähtöisessä markkinoinnissa. Kun ostajapersoonat on tarkasti määritetty, on kaikessa tekemisessä helppo pitää mielessä se, kenelle sisältöjä ja markkinointia tehdään. Lue lisää ostajapersoonista aikaisemmasta blogitekstistämme. Ostajapersoonien lisäksi organisaation on ymmärrettävä eri asiakkaiden ostopolut, jotta voidaan tehdä onnistuneita ja oikeanlaisia sisältöjä jokaiseen ostopolun vaiheeseen.

Menestyneimmät yritykset rakentavat koko tarjoomansa asiakkaan tarpeiden ympärille, ja luovat markkinoinnista kokonaisvaltaisesti asiakaslähtöistä.

Haluatko asiakaslähtöistä markkinointia? Kupli tarjoaa asiakasymmärrykseen liittyviä palveluita, kuten ostajapersoonien luomista sekä inbound-ostopolun rakentamista. Lisäksi me suunnittelemme asiakaslähtöisiä sisältöjä. Ota yhteyttä!

Suvi Asikainen
CMO, Co-Founder
Suvi on yritysviestinnän KTM, joka miettii jatkuvasti,
kuinka yritykset voisivat hyödyntää sosiaalista mediaa entistä paremmin oikeilla ja kiinnostavilla sisällöillä. 
Laitetaanko yhdessä yrityksesi somemarkkinointi ja sisällöt kuntoon?
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

 

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: