Asiakasymmärryksen roadmap antaa askelmerkit asiakaslähtöiseen markkinointiin

Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan sitä, että yritys tuntee asiakkaansa ja heidän tarpeensa ja tuo asiakkaat liiketoiminnan keskiöön. Näin yritys pyrkii ymmärtämään, kuinka se voi aidosti auttaa ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleen ja luo tällä tavoin kilpailuetua. Asiakasymmärryksen roadmap antaa askelmerkit asiakasymmärryksen hyödyntämiseen ja me Kuplilla luomme kanssanne nämä merkit, joiden avulla yrityksenne markkinoinnista saadaan aidon asiakaslähtöistä.

Asiakasymmärrys auttaa puhuttelemaan oikealla tavalla asiakkaita

Asiakasymmärryksen tavoitteena on tuoda asiakas ja hänen tarpeensa liiketoiminnan keskiöön. Kun markkinoinnista rakennetaan asiakaslähtöistä se puhuttelee juuri teidän yrityksenne toivottuja asiakkaita. Syventymällä asiakasymmärrykseen tunnistetaan asiakkaiden toiveet, arvot ja päästään kiinni heidän ostokäyttäytymiseensä. Näin tunnistetaan tapoja, joilla lähestyä asiakasta, sillä kaikki viestit eivät pure kaikkiin, vaan ihmisestä riippuen eri viestit vaikuttavat meihin eri tavoin.

Asiakasymmärrys perustuu erilaiseen dataan, joita asiakkaista kerätään esimerkiksi kyselyn tai haastattelujen pohjalta ja tätä yhdistetään yrityksen muuhun dataan sekä markkinadataan. Tärkeintä on kuitenkin analysoida ja tehdä johtopäätöksiä ja miettiä myös tulevaisuuden ihanneasiakkaita, joita lähdetään tavoittelemaan.

Asiakasymmärryksen kehittämiseen on erilaisia työkaluja, joiden avulla yrityksen asiakasymmärrystä päästään kehittämään ja viemään entistä pidemmälle. Näitä ovat mm. tutkimukset, ostajapersoonat ja ostopolut, mutta ennen työn aloittamista on hyvä luoda suunnitelma ja etenemismerkit asiakasymmärryksen kehittämiselle.

Luodaan asiakasymmärryksen roadmap teidän yrityksellenne

Onko yrityksessänne vasta ryhdytty miettimään asiakasymmärrystä? Kuinka saadaan tuotua asiakas liiketoiminnan keskiöön? Prosessi kannattaa aloittaa miettimällä millä työkaluilla ja toimintatavoilla lähdetään etenemään kohti tavoitetilaa, jossa asiakas todella on liiketoiminnan keskiössä. Tätä varten on hyvä piirtää asiakasymmärryksen roadmap, joka etenee tavoitetta kohti askel askeleelta. Yhdessäkään yrityksessä tämä muutos ei tapahdu päivässä, vaan tarvitaan pitkäjänteistä otetta, suunnittelua ja toimenpiteitä, joiden lopputuloksena koko organisaatioon saadaan jalkautettua tämä ajattelutavan muutos ja uudenlainen tekeminen.

Luodaanko yhdessä yrityksellenne asiakasymmärryksen roadmap? Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

 

Mari Orpana


Mari Orpana

Mietitäänkö yhdessä yrityksellenne parhaat keinot markkinointiin?
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: