Asiakasymmärrys

Viedään organisaationne asiakasymmärrys uudelle tasolle.
Tarjoaako yrityksenne sitä, mitä asiakkaanne tarvitsee? Asiakasymmärrys tuo asiakkaan markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen keskiöön.

Asiakasymmärrys koostuu käytännönläheisistä työkaluista, jotka auttavat yritystänne katsomaan toimintaanne ja markkinointianne asiakkaan näkökulmasta. Kuplin asiakasymmärryksen palveluihin kuuluvat esimerkiksi asiakasymmärryksen roadmapin, ostajapersoonien ja ostopolun määrittely sekä kevyet asiakastutkimukset.

Asiakasymmärryksen työkalut antavat edellytykset kehittää tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaiden todellisia tarpeita, samalla mahdollistaen kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen markkinoinnin.

Mitä hyötyä asiakasymmärrys-palvelusta on sinulle ja yrityksellesi?

  • Asiakas tuodaan liiketoiminnan ja markkinoinnin keskiöön
  • Mahdollisuus markkinoinnin parempiin tuloksiin: olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tuotat sisältöä, joka vastaa juuri siihen, mitä asiakkaasi kaipaa
  • Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ei tapahdu tuote edellä, vaan syvennymme aidosti asiakkaiden todellisiin tarpeisiin
  • Markkinoinnin kanavat ja sisällöt on rakennettu asiakkaan lähtökohdista huomioiden ostopolun eri vaiheet

Asiakasymmärryksen roadmap

Onko organisaationne vasta tuomassa asiakasta toiminnan keskiöön? Silloin on hyvä määritellä ensin asiakasymmärryksen roadmap. Roadmapin avulla päästään kiinni siihen, millä työkaluilla asiakasymmärrys kehittyy parhaiten juuri teidän organisaatiossanne.

Asiakasymmärryksen roadmapin avulla:

  • Löydetään asiakasymmärryksen mahdollisuudet liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisessä
  • Tuodaan asiakas toiminnan keskiöön
  • Otetaan käyttöön työkalut, joilla asiakasymmärrystä voidaan kehittää
  • Saadaan selkeä suunnitelma siihen, kuinka edetään

Asiakasymmärryksen roadmapin piirtämisen jälkeen Kuplilla määritellään ostajapersoonat ja heidän kulkemansa ostopolku. Parhaisiin tuloksiin pääsette, kun hankitte palvelupaketin kaikki osat yhdellä kertaa.

Asiakaskyselyt ja -selvitykset

Aidon asiakasymmärryksen saavuttaminen edellyttää, että asiakkaat kohdataan selvittäen heidän tarpeitaan, haasteitaan sekä mieltymyksiään. Lisäksi datan kerääminen nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista on tärkeää.

Me toteutamme yrityksenne puolesta:

  • Kevyet kyselytutkimukset, jotka auttavat hahmottamaan asiakkaittesi kokemuksia paremmin
  • Relevantin datan keräämisen asiakasymmärtämisen syventämiseen
Mari Orpana

Mari Orpana
CEO, myynti, KTM
mari.orpana@kupli.fi
040 480 3882

Ostajapersoonat

Ostajapersoonat auttavat hahmottamaan kohderyhmät selkeässä ja yksinkertaistetussa muodossa. Kuplin asiakasymmärryksen palvelun avulla määrittelette omat ostajapersoonanne ja opitte lisää asiakkaistanne.

Lue lisää ostajapersoonista

Ostopolku

Tiedätkö, miten asiakkaasi päätyy lopulta ostamaan tuotteesi tai palvelusi? Selvitetään se ostopolun avulla!

Lue lisää ostopolusta

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Mari Orpana

Mari Orpana
CEO, Co-founder
mari.orpana@kupli.fi
040 480 3882