Business-to-Business Marketing, ytimekkäämmin B2B-markkinointi, on nimensä mukaisesti markkinointia yritykseltä yritysten ostopäättäjille. Kuluttajamarkkinointiin viitattaan B2C-markkinoinnilla, Business-to-Customer Marketing. Kuluttajamarkkinoinnin tarpeellisuudessa ei ole nykypäivänä enää mitään epäselvää. Jokaisen yrityksen, joka haluaa tuoda tuotetta tai palveluaan esiin, on jossain määrin markkinoitava itseään. Perinteisen markkinoinnin rinnalle on noussut digimarkkinoinnin erilaiset mahdollisuudet. B2C-markkinoinnin ollessa jo itsestäänselvyys yrityksissä, on B2B-markkinoinnin ympärillä edelleen hieman erilainen ilmapiiri. Ajatellaan, ettei yrityksille tarvitse tai kannata markkinoida. Tästä ajatuksesta kannattaa kuitenkin pyrkiä eroon, ja tunnustaa muutokset markkinoinnissa myös B2B-puolella, ja siirtyä rohkeasti mukaan.

Miten B2B-markkinointi eroaa B2C-markkinoinnista?

B2B- ja B2C-markkinoinnissa on paljon yhteisiä elementtejä, ja monia vain kuluttajamarkkinointiin yhdistettyjä keinoja voidaan hyödyntää myös B2B-markkinoinnissa. Kanavat ja välineet ovat olemassa, ja onkin tärkeää osata valita niistä omalle yritykselleen luontevat ja kannattavimmat. On hyvä myös muistaa markkinointisuunnitelmaa tehdessä kumpi on kyseessä, ja huomioida se markkinointi-ja viestintämuodoissa.

Kuluttajamarkkinoinnissa ihminen on usein itsenäinen kuluttaja, kun taas B2B-asiakas toimii yrityksen ostopäättäjänä. Kummankin takana on kuitenkin ihminen, joka on etsivä ja vastaanottavainen. Molemmissa päädyissä on yhä enemmän tietoisia kuluttajia ja päättäjiä, joille on yhä tärkeämpää luoda suunniteltua ja kohdistettua markkinointia. Kanavat ja välineet kuluttajamarkkinoinnissa ovat jo olemassa ja kovassa käytössä, miksi niitä ei siis kannattaisi hyödyntää myös B2B-markkinoinnin puolella?

On hyvä pitää mielessä ostajan eroavaisuudet. Yrityspuolen asiakas edustaa yritystä ja sen tarpeita. Ostopäättäjä saattaa vaihtua, ja koko prosessi voi olla pitkä. Kuluttajamarkkinoinnin puolella ostosta päättää yleensä itsenäinen kuluttaja, ja päätös voi syntyä hyvinkin spontaanisti. B2B-puolella jo itse ostoprosessi voi olla hyvin pitkä, ja tämä on hyvä huomioida myös markkinoinnissa.

Mitä huomioida kanavien valinnassa ja niiden käytössä?

Yrityksen on siis oltava nykypäivänä löydettävissä, ja oltava askeleen edellä ostajaa. Asiakkaat ovat itseohjautuvampia ja tutkivampia kuin koskaan aiemmin. On löydyttävä sieltä missä asiakkaat ovat. Jokaisella nykyaikaisella yrityksellä tulisi olla vähintään verkkosivut, mielellään jopa toimivat ja houkuttelevat. Digimarkkinoinnin keinot ja kanavat kannattaa siis ehdottomasti huomioida myös B2B-markkinoinnissa. Summamutikassa touhuun ei kannata kuitenkaan lähteä. Kanavat tulisi aina valita harkiten ja kohderyhmän mukaan. Kanavien valinnassa on hyvä pitää mielessä oma aktiivisuus. Passiiviset kanavat eivät toimi samalla tavalla kuin aktiiviset ja osallistuvat. Valitse käyttöön ne kanavat, joiden ylläpitäminen onnistuu varmasti.

B2B-markkinoinnissa huomion arvoinen sosiaalisen median kanava on LinkedIn. Se on oiva esimerkki kanavasta, jossa yritysten ostopäättäjät ovat. Mikäli LinkedIn markkinointiväylänä kiinnostaa, saat yrityssivut helposti pystyyn Kuplin ohjeilla.

Viestintätapaa kannattaa myös harkita. Siinä, missä kuluttajamarkkinoinnissa voidaan antaa tunteille ja impulsseille enemmän sijaa, voidaan B2B-markkinoinnissa saavuttaa enemmän faktoihin nojaten. Ostopäättäjällä on usein vastuu yritykselle ja ostojen on oltava perusteltuja. B2B-markkinoinnissa ostajaa ei kannata jäädä odottamaan puskaradion kautta saapuvaksi, vaan rohkeasti ottaa käyttöön digimarkkinoinnin mahdollisuudet, ja aloittaa vaikka tulemalla someen.

B2B-markkinointia voi ja kannattaa tehdä siis ehdottomasti tehdä. Kuten kaikessa markkinoinnissa, hyvä markkinointisuunnitelma, kohderyhmien kartoitus, toteutus, ja seuranta saavuttavat asetetut tavoitteet niin B2C- kuin B2B-markkinoinnissa.

Kaipaatko lisätietoa B2B-markkinoinnista? Ota yhteyttä Kupliin, niin keskustellaan lisää!

Anna Seppä

Anna Seppä
Digital Marketing Trainee
anna.seppa@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: