Brand book – mitä brändikirja sisältää?

Onko brändillenne, yrityksellenne tai organisaatiollenne määriteltynä brand book eli brändikirja?

Brändikirjaan määritellään yrityksen, brändin tai organisaation visuaalinen ja viestinnällinen identiteetti. Brand bookin avulla voidaan varmistaa, että brändin eri elementit, kuten logo, väripaletti, typografia, graafiset elementit ja viestintätyyli, ovat yhdenmukaisia ja tunnistettavia kaikissa viestintäkanavissa.

Brand bookeja on eri laajuisia

Brand bookit voivat olla eri laajuisia yrityksestä tai brändistä riippuen. Joillekin riittää simppeli ja yksinkertainen, toisilla on tarve laajempaan kokonaisuuteen.

Ensimmäiset kansiin koottavat asiat brändistä ovat yleensä logo, väri ja fontit. Tällöin puhutaan kuitenkin pelkästä graafisesta ohjeistosta ja on hyvä huomioida, että brand book on laajempi kokonaisuus. Suppeimmillaan brand bookista voidaan puhua silloin, kun siihen on sisällytetty myös kirjallisesti brändin ytimen kuvausta.

Tyypillisesti brand book sisältää ainakin suurimman osan seuraavista asioista:

1. Logo: Tarkat ohjeet logon käytöstä.
2. Värit. Yksityiskohtaiset tiedot brändin käyttämistä väreistä, mukaan lukien CMYK-, RGB- ja HEX-koodit, sekä ohjeet siitä, miten värejä tulisi käyttää eri materiaaleissa.
3. Typografia: Valitut fontit brändin viestintään sekä ohjeet niiden käytöstä otsikoissa, leipätekstissä ja muussa viestinnässä.
4. Graafiset elementit: Muiden graafisten elementtien, kuten kuvioiden ja kuvitusten käyttö.
5. Kuvakonsepti. Ohjeistus mm. kuvakategorioihin, kuva-aiheisiin ja ohjeistukset kuvaajalle.
6. Viestinnän tyyli: Ohjeistus siihen, millaista kieltä ja tyyliä brändin tulee käyttää viestinnässä eri kanavissa. Sisältää mm. sävyn ja sanavalintojen määrittelyn.
7. Brändin ytimen kuvaus. Mitä brändi on ja mitä se ei ole? Mikä on olemassaolon tarkoitus? Mitkä ovat brändin erottumistekijät?
8. Asiakaslupaus. Mistä asiakkaan arvo koostuu? Mitä lupaamme?
9. Slogan ja muut pääviestit. Lyhyt iskulause sekä muut mahdolliset pääviestit eri kohderyhmille.
10. Tarina: Kuvaus, joka auttaa ymmärtämään brändin syvempää merkitystä ja/tai alkuperää.
11. Sosiaalisen median kuvat: Profiili- ja kansikuvat sekä kuvapohjat eri kanaviin. Myös sosiaalisen median viestintätyyli voidaan määritellä tässä kohdin.

Tekisitkö brändiohjeiston digitaalisena?

Kun brand book on luotu, tärkeää on se, että se on aina helposti löydettävissä ja jaettavissa. Haasteeksi voi muodostua se, jos yrityksen kansiossa tai Intrassa pyörii useita versioita brändikirjasta.

Tähän voi olla ratkaisuna se, että luo digitaalisen brändiohjeiston. Digitaalisen brändiohjeiston myötä ei tarvitse pähkäillä erilaisten pdf-versioiden kanssa, ja jos ohjeistoon tulee pieniä muutoksia, muutokset päivittyvät ohjeistoon kaikille nähtäväksi reaaliajassa. Koska koko brändikirja löytyy saman osoitteen takaa, on ohjeiston jakaminen eri käyttäjille ja sidosryhmille helppoa. Me Kuplilla toteutamme digitaalisia brändiohjeistoja, käy kurkkaamassa lisää osoitteseta www.brandiohjeisto.fi!

Toteutamme laajoja brändiuudistuksia tai määrittelemme brändin peruspilarit uudelle yritykselle. Ota yhteyttä!

Suvi Asikainen
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: