Brändistrategia

Millaisena haluatte, että asiakkaat näkevät brändinne? Mitä asiakkaat arvostavat? Miksi he valitsevat teidän brändinne eikä kilpailijan?

Brändistrategia on suunnitelma siihen, millä keinoilla erottaudutaan ja voitetaan asiakkaiden uskollisuus. Brändistrategiassa määritellään nykytila ja asemointi kilpailijakentällä sekä kohderyhmän tarpeet.

Brändistrategian sisältö

Brändistrategiassa kiteytyy se, millaisena yritys tai yrityksen tietty brändi näyttäytyy asiakkaille ja erottautuu kilpailijoistaan, sekä se, millä keinoilla asiakkaat saadaan uskollisiksi brändille.

Brändistrategia johdetaan liiketoimintastrategiasta. Brändistrategia lähtee yrityksesi visiosta, missiosta ja arvoista. Jos ette tiedä niitä, on ne syytä kirkastaa sisäisesti. Kun yritys itse tietää miksi on olemassa, on ilosanomaa helpompi lähteä levittämään.

Brändistrategiassa kiteytetään lisäksi näkyvät brändin ydinviestit sekä USP, asiakas- tai brändilupaus ja slogan. Mietimme aina myös jalkauttamissuunnitelman brändille osana strategiatyötä. Brändi on otettava haltuun sisäisesti, ja sen on näyttävä ulos oikealla tavalla oikeissa paikoissa.

Jos tunnistatte yrityksenne tästä, tarvitsette brändistrategian:

  • Yrityksenne ei erotu kilpailijoista edukseen
  • Ette ole varmoja, millä keinoin puhuttelisitte parhaiten yrityksenne kohderyhmää
  • Haluatte kasvattaa yrityksen tunnettuutta
  • Haluatte vahvistaa brändimielikuvaa

Brändistrategia voidaan aina laatia joko täysin uudelle, tai jo olemassa olevalle, yritykselle tai brändille.

Muistakaa myös brändin visuaalinen puoli eli yritysilme. Brändistrategian käytäntöön viemisessä taas voi hyödyntää mm. Kuplin sisällöntuotannon palveluita.

Ottakaa yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän yrityksellenne sopiva paketti!

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080