CMAD-päivässä somea ja viestintää

CMAD-päivässä pohdittiin tänä vuonna sosiaalista mediaa eri kanteilta: miten organisaation somen tekemistä koordinoidaan ja ohjeistetaan? Miten viestinnän megatrendit vaikuttavat someen? Miten saada innostettua somelähettiläitä toimintaan? Osallistuin tapahtumaan 27.1.2020 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa ja poimin itselleni parhaiten mieleen jääneitä asioita blogijutun muotoon.

CMAD – somemanagerit ansaitsevat arvostusta

Vaikka monet ovat kasvaneet suoraan sisään sosiaaliseen mediaan, ei some mediana ole vielä kovin vanha. Jos verrataan esim. televisioon ja lehdistöön, pitävät monet markkinointiviestintää somessa pikkupuuhasteluna, jonka voi hoitaa vasemmalla kädellä siinä sivussa.

LähiTapiola-ryhmän Jari Viljemaa mainitsi omassa puheenvuorossaan, että arvostuksen on näyttävä myös someammattilaisten omassa tekemisessä: jos ”valmentelet ihmisiä somettelemaan”, ei tekemisen tärkeyttä varmasti ymmärretä organisaatiosi muillakaan tasoilla.

Päivän aikana puhuttiin moneen otteeseen siitä, miten sisältöjä ei tulisi tehdä ilman, että tiedetään juuri kyseisen postauksen tarkoitus. Somemanagerin tehtänävä onkin huolehtia toiminnan suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta, vaikka sisältöjä tuotettaisiinkin isommalla porukalla.

Some on vakiinnuttanut paikkansa

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus totesi, että sosiaalinen media on jo vakiinnuttanut asemansa viestintäkanavana, eikä sitä voida pitää enää ohimenevänä trendinä. Sosiaalinen media onkin yksi viestinnän megatrendeistä. Kanavat ja niiden käyttötavat voivat toki muuttua, mutta some on tullut jäädäkseen, vaikka someähkystäkin on usein merkkejä ilmassa.

Sosiaalisen median vahvasta asemasta kertoo Isotaluksen mukaan sekin, että sitä ei mielletä enää pelkästään nuorten kokoontumispaikaksi, vaan sieltä tavoittaa kaikki ikäluokat. Oikean kanavan löytäminen vain voi olla työlästä. Iltapäivän paneelikeskustelussa tulikin ilmi, että esimerkiksi peliharrastajat voidaan tavoittaa helpoimmin peliyhteisöille tarkoitetuista sovelluksista.

Isotalus ennakoi, että yksi viestinnän megatrendeistä olisi somekommunikaation meneminen mukavampaan suuntaan. Viime vuosina vastakkainasettelun määrä on lisääntynyt, mutta toivottavasti pian on odotettavissa taite. Vuorovaikutuksen merkitys muutenkin on kasvamassa. Sosiaalinen media todella on sosiaalinen, eikä vain valikoitujen tahojen ylhäältä alaspäin tekemiä ilmoituksia.

Vastuullisuus ja verkostot

Myös Ambientian Niina Halminen ja Juha Pihlaja puhuivat megatrendien vaikutuksesta yhteisöviestinnän kehitykseen. Sekä aiemmin että nyt esille nostettiin vastuullisuus. Vastuullisuus on nykyään yritysten ja organisaatioiden toiminnan oletusarvo. Sen on lävistettävä koko organisaation henkilöstö ja toiminta. Sen on näyttävä kaikessa tekemisessä, ei vain markkinoinnissa kauniina sanoina.

Halminen ja Pihlaja nostivat muiksi megatrendeiksi globalisaation ja verkostot, heimoutumisen ja viestintäteknologiat. Globalisaatio, verkostot ja heimoutuminen nivoutuvat yhteen. Ne liittyvät yksilötason lisäksi myös yritysten verkostoitumiseen, jonka nykyään mahdollistaa jopa maailmanlaajuisesti mm. sosiaalinen media. Verkostoitumisessa kannattaa välttää heimoitumista samanmielisten kanssa omaan kuplaan. On hyvä katsoa asioita myös laajemmin, jotta kehitystä voisi syntyä.

Asiantuntijat rohkeasti someen

Somemanagerin työhön eivät kuulu pelkästään oman yrityksen mainospainotteisten julkaisujen tuuttaaminen ulos somekanavista ja julkaisujen sponsorointi. Monessa organisaatiossa managerin tehtävänä on myös muiden työntekijöiden kannustus työntekijälähettilyyteen joko omissa kanavissaan tai tuottamaan sisältöjä organisaation kanaviin.

Viestintä Piritan Piritta Seppälä oli koonnut etukäteen eri organisaatioiden someohjeistuksia, joista päällimmäisenä nousi esille, että monet tarvitsevat ennen kaikkea kannustusta ja tukea, eivätkä listaa siitä, miten asioita ei saa tehdä. Yhteiset pelisäännöt kuitenkin on sovittava ja kerrottava esimerkiksi, kuka auttaa ongelmatilanteissa ja miten sisäiset prosessit etenevät.

Ohjelmassa oli lisäksi asiaa mm. somenhallintatyökaluista, videoista, Instan stooreista, yleisön ja yhteisön eroista sekä monesta muusta someihmistä liikuttavasta asiasta.

Mikä on CMAD?

CMAD (Community Manager Appreciation Day) on saanut alkunsa USA:sta, missä yhteisömanagereita päätettiin arvostaa kollektiivisesti aina vuoden neljäntenä maanantaina. Suomessa järjestettävässä tapahtumassa arvostetaan lisäksi somemanagereita.

CMAD-päivää vietetään meillä suositun, vapaaehtoisvoimin järjestetyn seminaarin muodossa, jossa on tarjolla asiantuntemuksen ja vertaistuen lisäksi hyvät verkostoitumismahdollisuudet. Tänä vuonna CMADFI järjestettiin 9. kerran. Itse olin mukana kolmatta kertaa, voin suositella tapahtumaa muillekin!

Tässä pintaraapaisussa ei päässyt perehtymään aiheisiin kovin syvällisesti, mutta jos jokin aihe kiinnostaa enemmän, niin tapahtuman omalta sivulta voi katsoa esitysten slaidit. YouTubeen puolestaan kootaan lähipäivien kuluessa videotallenteet puheenvuoroista ja paneelikeskusteluista. Suosittelen vilkaisemaan myös #cmadfi-hashtagillä käydyn keskustelun Twitteristä ja tapahtuman varsinaiset verkkosivut osoitteessa cmad.fi.

Kupli on strateginen ja aikaansaava markkinointitoimisto Helsingissä. Teemme asiakasyrityksistämme houkuttelevia. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: