Copywriting ja sisällöntuotanto – mikä on niiden ero?

Copywriting on lyhyesti sanottuna mainostekstien kirjoittamista. Copywriter-nimike suomennetaan joskus tekstisuunnittelijaksi, mutta nykyään copywriter eli lyhyesti copy on ehdottomasti tunnetumpi.

Blogissamme syvennyttiin jokin aika sitten sisällöntuottajan työhön, ja samalla mainittiin, ettei sisällöntuotanto ole sama asia, kuin copywriting. Miten nämä kaksi sitten eroavat toisistaan?

Copywriting ohjaa toimintaan

Copywritingin tehtävänä on suora ostoon tai muuhun toivottuun toimintaan houkuttelu. Copy voi luoda vetävän sloganin tai muun mainoslauseen, joka saa ihmiset toimimaan.

Copywriter ei tee pelkästään lyhyitä lausahduksia, hänen kynästään voi syntyä myös hieman pidempi teksti esimerkiksi verkkosivujen kampanjaländärille tai tehokkaasti myyntiä tuovaan uutiskirjeeseen.

Tehokas copywriting edellyttää hyvää kohderyhmän tuntemusta: mihin reagoidaan, mikä saa toimimaan? Loistavat copyt ovat yleensä hyvän ihmistuntemuksen ja tarkan testauksen tulosta. Varsinkin digitaalisessa markkinoinnissa erilaisten mainossisältöjen testaus on tehty niin helpoksi, että sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää!

Sisällöntuotanto tarjoaa mielenkiintoista sisältöä

Sisällöntuotantokin tähtää lopulta yrityksen markkinointistrategian mukaisiin tavoitteisiin myynnin lisäämisen kautta, mutta ei aivan niin suoraan, kuin copywriting. Sisällöntuottaja tuottaa tekstinsä palvelemaan asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan tiedonjanoa.

Tuotetun tekstin tavoite voi olla esimerkiksi yritysblogitekstin kohdalla se, että sivustonne nousisi hakukoneissa paremmin esille tietyllä sanalla tehdyssä haussa ja saisitte asiasta kiinnostuneita kävijöitä sivustollenne. Kun sivustolle saapunut löytää vastauksen kysymykseensä hyvin esitetyssä muodossa, tulee hän samalla tietoiseksi teistä ja tarjoomastanne. Hyvä sisältö johdattaa sivustokävijöitä ostopolullaan ostoon asti joko heti tai myöhemmin.

Sisällöntuotanto liittyy sisältömarkkinointiin. Se on pitkäjänteistä toimintaa, jonka tulokset näkyvät yleensä suoraa mainostusta hitaammin. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna se kuitenkin kantaa hedelmää!

Copywriter vai sisällöntuottaja?

Kumpaa sitten todellisuudessa tarvitset tekemään some- ja verkkosivutekstejäsi tai mainoskampanjaasi? Hyvässä markkinointitoimistossa asiakkaan tarpeet tunnistetaan ja osataan tarjota oikeanlaisia palveluita.

Mainonnan ja sisältömarkkinoinnin lopullinen tavoite on yleensä sama, joten yhtä suunnitellessa ei kannata unohtaa toista. Myös tekstien tuottajalla tehtävät voivat mennä ristiin: yhtenä päivänä hän kirjoittaa hakukoneoptimoidun blogitekstin, seuraavana luo myyvät hakukonemainokset.

Kuplilla on osaamista molemmilla osa-alueilla! Ota yhteys, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme ratkaista juuri teidän asiakkaanne ongelmat ja millaisin tekstein saamme hänen huomionsa kiinnitettyä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: