Digimarkkinointisuunnitelma on yhtä tärkeä, kuin muun markkinoinnin tai koko liiketoiminnan suunnitelma. Digikanavatkaan eivät saa olla pelkkää puuhastelua ja fiiliksen mukaan menemistä, vaan yritystoiminnassa niiden kautta on tavoiteltava todellista tulosta.

Digitaalisella markkinoinnilla tavoittaa yleisöjä kustannustehokkaasti ja kohdennetusti, joten monilla on käytössä lähinnä digimarkkinointikanavia. Tämän vuoksi voi olla tarpeen luoda organisaatiolle digimarkkinointisuunnitelma.

Digimarkkinointisuunnitelma – miten se tehdään?

Digimarkkinointisuunnitelmassa otetaan nimensä mukaisesti huomioon digitaaliset kanavat, kuten verkkosivut, hakukonemarkkinointi ja sosiaalinen media. Meillä Kuplilla tehtävän suunnitelman rakenne riippuu asiakkaasta, hänen kanavistaan ja niiden tavoitteista. Suunnitelma pohjautuu markkinointistrategiaan, joka puolestaan pohjautuu liiketoiminnan tavoitteisiin. Siinä otetaan huomioon sekä orgaaninen että maksettu näkyvyys.

Digimarkkinoinnissa voi nostaa esille eri teemoja esim. kuukausittain tai vuodenajoittain niin, että esillä ovat juuri silloin suositut ja paljon haetut asiat. Hyvä työkalu myös digimarkkinoinnin suunnittelun aloitukseen on markkinoinnin vuosikello. Vinkkejä siihen, mikä milloinkin on pinnalla, saat ilmaisesta Google Trends -palvelusta tai Google Adsin avainsanojen suunnittelijasta.

Seuraavaksi voidaan miettiä, missä kanavissa kohderyhmät tavoittaa parhaiten ja millaiset viestit kuhunkin ryhmään purevat. Näin voidaan päättää, mihin kanaviin panostetaan eniten missäkin vaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa pidetään mielessä sekä mahdolliset tulevat asiakkaat että nykyisten asiakkaiden tyytyväisyys ja kaikki vaiheet siltä väliltä, toisin sanoen koko ostopolku. Kun yleiset suuntaviivat on vedetty, voidaan suunnitella jo yksittäisiä julkaisuja ja maksettujen kampanjoiden yksityiskohtia (kohderyhmät, budjetit, sisällöt jne.) eri kanaviin. Mieti myös, miten eri kanavien kampanjat voisivat parhaiten tukea toisiaan.

Verkkosivut osana digimarkkinoinnin suunnitelmaa

Olennaisena osana digimarkkinointiin kuuluvat myös organisaation verkkosivut, joiden kanssa on myös hyvä edetä suunnitelmallisesti. Verkkosivuthan eivät koskaan ole valmiit, vaikka uusien sivujen pystyttämisen ja sivustouudistuksen jälkeen hetken aikaa saattaisi siltä tuntuakin.

Staattiset sivut vaativat päivittämistä ja uusia sisältöjä voi luoda ajankohtaisin uutisin ja/tai ylläpitämällä yritysblogia. Yksittäisille kampanjoille tai projekteille voi luoda omia alasivujaan tai jopa kokonaan erillisen sivuston, nämä otetaan huomioon suunnitelmassa.

Verkkosivujen sisällöt vaikuttavat olennaisesti Googlen hakusanamainontaan, joten näitä kahta kannattaa miettiä rinnakkain.

Markkinointi on kokonaisuus

Jos yrityksessänne tehdään kokonaisvaltaisempi markkinointisuunnitelma, ei digimarkkinointisuunnitelmaa kannata pitää siitä erillään. Jos mainostatte lehdissä, teette mediatiedotteita, vierailette messuilla tms., otetaan nämäkin asiat huomioon digikanavissa.

Markkinointi ei ole missään kanavassa vain yksittäisiä toimenpiteitä, vaan se on nähtävä suurempana kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisesta markkinoinnin suunnittelusta voit lukea aiemmasta blogijutustamme.

Vaikka markkinointi toteutettaisiinkin tiukasti suunnitelmien pohjalta, kannattaa siinä olla varaa joustolle. Jos alalla tapahtuu jotain, mikä kannattaa nostaa esille, raivaa ihmeessä sille tilaa suunnitelmistasi! Varsinkin sosiaalisessa mediassa voi nostaa esille kevyempiäkin aiheita

Tarvitsetteko tekijää digimarkkinoinnin suunnitelmalle tai toteuttajaa markkinoinnille? Kupli on tehokas markkinointitoimisto, joka taitaa digikanavat, strategian ja suunnittelun. Ota yhteyttä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: