Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu on tuloksellisen tekemisen lähtökohta

Tekeekö yrityksenne digitaalista markkinointia ilman tarkkaa suunnitelmaa? Siinä tapauksessa kannattaa harkita uudelleen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta ilman suunnittelua laadukkaasta tekemisestä ei ole tietoakaan. Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu takaa sen, että digimarkkinointi tukee yrityksen strategiaa ja tuloksen tekoa mahdollisimman tehokkaasti.

Kokonaisvaltainen digitaalinen markkinointi on yritykselle oikein hyödynnettynä valtava voimavara, eikä pelkästään välttämätön tukitoiminto. Markkinoinnin tulisi olla yrityksessä ajattelutapa, joka on liitoksissa kaikkiin yrityksen perusprosesseihin.

Yrityksen markkinointistrategiassa määritellään yrityksen kilpailijat ja kilpailuetu, markkinoinnin tavoitteet sekä kohderyhmät, jotka halutaan tavoittaa. Yksinkertaisimmillaan digitaalisen markkinoinnin suunnitelma kertoo, miten yrityksen markkinointistrategiaa voidaan toteuttaa käytännössä niin, että liiketoiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät. Ilman markkinointisuunnitelmaa yrityksen viestinnästä puuttuu usein punainen lanka ja markkinointi on sekavaa ja epäjohdonmukaista.

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu – mitä suunnitelmassa määritellään?

  • käytettävät markkinointikanavat (esim. verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja mainospaikat)
  • eri kanavissa julkaistavat sisällöt ja niiden tavoitteet yleisellä tasolla
  • jokaiselle kanavalle erikseen käytännön ohjeistus
  • keinot, joilla markkinoinnin tuloksia mitataan
  • budjetti

Usein markkinointisuunnitelma sisältää lisäksi sisältösuunnitelman eli julkaisukalenterin jokaiselle kanavalle erikseen.

Markkinointikanavien ja niiden sisältöjen tulisi tukea toisiaan ja tarjota yhtenäinen kokemus, vaikka asiakas törmäisikin yritykseen useammassa kanavassa. Toisaalta sisältöjen tulisi toimia myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma - ota huomioon asiakkaan koko ostopolku

Koska eri kanavat vaikuttavat eri ostopolun vaiheissa eri tavalla, on huolellinen suunnittelu ainoa tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat tehokkaasti. Esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen hyviä keinoja ovat display-mainonta ja hakukonemainonta, kun taas asiakkaan sitouttamiseen toimii paremmin personointi ja uudelleenmarkkinointi.

Huolellinen markkinoinnin suunnittelu takaa sen, että yrityksen markkinointi on systemaattista. Suunnittelun jälkeen markkinoinnin käytännön toteuttaminen on helppoa tarkasti suunnitelmaa seuraamalla.

Suunnitelman tulisi olla realistinen, ja jo suunnitteluvaiheessa tulisi muistaa miettiä, että yrityksellä on varmasti riittävästi resursseja suunnitelman toteuttamiseen. Mikäli henkilöstöresurssit tai osaaminen ovat vähissä, voi myös markkinoinnin käytännön toteutuksen ostaa palveluna ammattilaiselta.

Tarvitsetteko apua markkinointisuunnitelman tekoon, tai markkinointistrategian kiteyttämiseen? Ota yhteyttä Kupliin!

 

Katariina Sinivaara
Markkinointiassistentti
Katariina suhtautuu alaansa innokkaasti, ja hänelle markkinointi on muutakin kuin pelkkää käsien heiluttelua.

katariina.sinivaara@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: