Graafinen ohjeisto kaiken visuaalisen viestinnän pohjana

Graafinen ohjeisto tarkoittaa koottua aineistoa siitä, miltä yrityksen tai muun tahon viestintä näyttää. Ohjeisto luo rajat sekä sisäiselle että ulkoiselle viestinnälle ja on loistava ohjenuora uusien projektien aloittamisessa. Toimiva ohjeisto yhtenäistää yrityksen visuaalista viestintää, mikä helpottaa tunnistettavuudessa sekä mieleenpainuvuudessa. Ilman ohjeistoa viestintä saattaa muuttua nopeasti rönsyileväksi tai epäjohdonmukaiseksi. Graafisen ohjeistuksen tärkein tehtävä onkin pitää yritysilme yhtenäisenä pakettina riippumatta siitä, millaisissa yhteyksissä visuaalista viestintää hyödynnetään.

Visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat esimerkiksi logo, tunnusvärit, typografia ja graafiset elementit. Graafisessa ohjeistossa nämä määritellään tarkasti ja niiden käytöstä annetaan ohjeet, joita yrityksestä viestittäessä tulee noudattaa. Graafinen ohjeisto ei kuitenkaan saa olla liian sitova tai luovuutta rajoittava.

Graafisen ohjeiston peruselementit

1. Logo
Alussa määritellään logo, ja sen käyttöohjeet. Usein logosta on eri versioita erilaisia käyttötarkoituksia varten. Esimerkiksi valkoista ja värillistä pohjaa ajatellen saatetaan logosta käyttää eri versioita. Lisäksi ohjeistetaan, miten logoa käytetään, paljonko sen reunoille on tarkoitus jättää tilaa ja liittyykö logon käyttöön joitakin rajoitteita.

2. Typografia
Typografialla tarkoitetaan fontteja, joita yrityksen materiaaleissa on tarkoitus käyttää. Usein otsikkofontti ja leipätekstifontti määritellään erikseen.

3. Tunnusvärit
Viestinnässä käytettävä väripaletti tulisi määritellä selkeästi. Värien oheen lisätään värikoodit, jotta sävyt eivät vaihtele jokaisessa eri viestintäkanavassa.

4. Graafiset elementit
Yrityksellä saattaa olla erilaisia graafisia elementtejä, kuten kuvia tai kuvioita, joita viestinnässä halutaan käyttää. Graafisessa ohjeistossa ne esitellään ja niiden käyttö ohjeistetaan.

5. Mallipohjat
Yrityksellä kannattaa olla joitakin mallipohjia valmiina, sillä ne ovat helppoja ja nopeita käyttää yrityksen arjessa. Mallipohjien idea on, että kuka tahansa voi luoda yrityksen ilmeen mukaista materiaalia lisäämällä pohjaan vain tekstin ja kuvat. Yleisimpiä mallipohjia ovat erilaiset dokumenttipohjat ja PowerPoint-pohjat.

 

Ohjeistosta on hyötyä ensisijaisesti yrityksen visuaalista viestintää hoitavalle henkilölle. Vaikka tätä tekisi vain yksi ihminen, on ohjeistuksen laatiminen tärkeää, sillä työntekijöiden vaihtuessa yhtenäisyys kärsii helposti. Graafista ohjeistoa voivat hyödyntää yrityksen työntekijöiden lisäksi myös yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi painotalot ja markkinointitoimistot. Jotta graafisesta ohjeistosta saa kaiken hyödyn irti, tulee sen olla selkeä, helppolukuinen ja kaikkien saatavilla.

 

Tarvitsetteko apua graafisen ohjeiston määrittelyssä? Kupli auttaa yhtenäisen yritysilmeen luomisessa!

Katariina Sinivaara
Markkinointiassistentti
Katariina on kiinnostunut brändityöstä, ja innostuu yrityksistä, jotka rohkeasti tuovat esille oman brändinsä kaikessa tekemisessään.

katariina.sinivaara@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: