Markkinointi on se väylä, jolla luodaan asiakkaan kiinnostus yritystä ja sen tuotteita tai palveluita kohtaan. Markkinoinnin yksi tehtävistä on houkutella asiakkaita, ja näitä potentiaalisia asiakkaita voidaankin tavoitella käytännössä kahdella eri tapaa. Nämä tavat ovat inbound- ja outbound-markkinointi. Markkinoinnin tavoitteena on herättää asiakkaassa tarve ja kiinnostus ostamaan, ja inbound- ja outbound-markkinointi tavoittelevat asiakkaiden huomiota hyvin erilaisilla lähestymistavoilla.

Outbound- ja inbound-markkinoinnin keskeiset erot

Outbound-markkinoinnissa yritys lähestyy itse asiakasta. Keinoina voi olla esimerkiksi sähköpostimarkkinointi tai tapahtumamarkkinointi, ja kauppakeskuksissa päivystävät liittymämyyjät ovat esimerkkejä operaattorien outbound-markkinoinnista. Outbound-markkinoitiin sisältyy myös monen inhoamat kylmäpuhelut, eli kun puhelinmyyjä soittaa, kyse on outbound-markkinoinnista. Outbound-markkinointi on hyvin yksisuuntaista: yritys koittaa herättää asiakkaan mielenkiinnon erilaisin mainoksin ja ärsykkein tai suoraan soittamalla. Outbound-markkinoinnissa halutaan tuloksia lyhyellä aikavälillä.

Inbound-markkinointi puolestaan ei ole niin aktiivista kuin outbound, vaan pitkäjänteisempää brändin rakennusta ja markkinointia. Siinä tavoitteena on se, että asiakas itse kiinnostuu yrityksen tarjoomasta ja lähestyy yritystä hyvien sisältöjen sekä kiinnostavan tarjooman ansiosta. Nykyään tieto etsitään varsin pitkälti internetistä, ja ostopäätös usein syntyy jo silloin, kun asiakas itse havaitsee tarpeensa ja aloittaa tiedonhaun. Inbound-markkinoinnissa onkin tärkeää tuottaa tarpeellista ja kiinnostavaa sisältöä, joka voi tukea asiakkaan ostoprosessia. Yrityksen on yritettävä tuottaa asiakasta kiinnostavaa sisältöä ja saada sille näkyvyyttä, jolloin kasvaa todennäköisyydet sille, että asiakas löytää yrityksen. Hakukoneoptimointi on myös erittäin tärkeää, jotta itse yritys ja sen materiaalit löytyvät hakukoneiden tuloksissa.

Myynti ilman onnistunutta markkinointia voi olla vaikeaa

Myynti ilman sitä, että asiakas on jo valmiiksi kiinnostunut, voi olla hyvinkin vaikeaa – vaikka se olisikin henkilökohtaista, toisin kuin inbound-markkinointi. Kaikki tietävät sen tilanteen, kun puhelinmyyjä soittaa ja kauppaa jotain, mitä et tiedä tarvitsevasi. On helppo sanoa ”kiitos ei” ja lopettaa puhelu. Monella se on melkein automaatio – myös niissä tilanteissa, kun kaupan olisikin tarpeellinen tuote, kunhan asiakas saisi hetken aikaa miettiä tarvetta. Puhelinmyyjä ei usein sitä aikaa anna, vaan on helpompi vain sulkea luuri. Jos taas kiinnostus on jo herätetty, myyjän lähestyessä on huomattavasti helpompaa kiinnostua ja jopa päätyä ostamaan.

Haasteena outbound-markkinoinnissa on tietysti se, että markkinoinnista on saatava niin hyvää, että asiakas oikeasti kiinnostuu ja lähestyy yritystä itse. Tällöin yritykselle jää se viimeinen tehtävä: myydä homma kotiin. Haasteena on myös se, etteivät markkinointitoimenpiteet useinkaan ole kovin henkilökohtaisia, joten niiden pitää pystyä herättämään koko kohderyhmän kiinnostus. Sisällöntuottamisen ja kohderyhmien löytämisen haasteista huolimatta me kuitenkin Kuplilla uskomme kiinnostavien sisältöjen luomiseen ja kohderyhmät tavoittavaan markkinointiin, joka houkuttelee asiakkaat itse yrityksen tarjooman pariin.

Me Kuplilla räätälöimme markkinointistrategioita jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Markkinointistrategioiden suunnittelun ja implementoinnin ohella tarjoamme sisältömarkkinointia, some-mainontaa ja verkkosivuja sekä niiden päivityspalveluja. Tarjoamme myös sisältöstrategioita, sisältösuunnitelmia ja sisällöntuotantoa yrityksellesi. Ota yhteyttä!

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
Lead Marketing Strategist, Founder
Suvi on yritysviestinnän KTM, joka kadottaa liian usein ajantajun
sosiaalisessa mediassa seikkaillessaan ja suunnittelee romaaniinsa
kohtauksia tosielämästä inspiroituneena
.
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: