Jaa dataa tehokkaasti infograafien avulla

Kaikenkokoiset yritykset ja organisaatiot käsittelevät dataa pienistä määristä ja kokonaisuuksista suurempiin. Tiedon tehokas välittäminen eteenpäin sidosryhmille voikin olla toisinaan monimutkaista jos tietomäärät ovat hankalasti sisäistettäviä tai laajoja. Infograafiset kuvitukset ja visualisoidut kaaviokuvat tarjoavat tehokkaan ratkaisun tähän ongelmaan. Mitä infograafit siis tarkalleen ottaen ovat ja miksi ne ovat käteviä työkaluja tiedon visualisoinnissa?

Infograafien monet muodot

Infograafi on visuaalisesti suunniteltu kokonaisuus, joka tiivistää datasisällön yhdeksi kuvaksi. Toimiva infograafi on helppolukuinen ja siinä on tavallisesti vain vähän tekstiä. Infograafit sisältävät valokuvia, kuvitusta, lyhyitä tekstejä ja avainsanoja, numeroita tai joissakin tapauksissa tiivistetysti näitä kaikkia. Mitä laajempia asiasisältöjä tahdotaan esittää, sitä enemmän infografiikalle on käyttöä. Huomioida kannattaa kuitenkin se, että infograafeissa sisältöjen esiintuominen menee visuaalisuuden edelle.

Infograafisilla kuvilla voidaan visualisoida dataa monin tavoin. Asiakokonaisuudesta riippuen, on mahdollista valita millainen infograafinen kuva edesauttaa kunkin tiedon sisäistämistä. Klassisempana vaihtoehtona ovat esimerkiksi erilaiset kaaviomaiset kuvat, diagrammit ja taulukot, jotka on muotoiltu helposti ymmärrettävään ja selkeään esitykseen.

Muunlaista dataa, kuten organisaation strategian tai ydinviestien visualisoimista, voi harkita kuvitettuna infokokonaisuutena. Myös tarinoiden, arvojen ja henkilöstöä koskevien tietojen visualisoiminen infograafilla voi olla tehokas keino luoda mielikuvia ja omanlaista ilmettä. Varsinaisesta strategiakuvituksesta voit lukea lisää täältä.

Infograafeilla on mahdollista tuoda esille myös omaa yritysilmettä. Yrityksen omien värien, fonttien ja elementtien käyttö on oivallinen tapa luoda persoonallista ilmettä ja yhtenäistää infograafi muihin materiaaleihin.

Infograafit sitovat datan yhdeksi kokonaisuudeksi

Kaiken kaikkiaan infograafit eivät ole vain passiivisia tietolähteitä, vaan ne voivat olla vuorovaikutteisia, tarinankerronnallisia ja osallistavia työkaluja, jotka sitouttavat katsojaa ja tekevät tiedon omaksumisesta miellyttävämpää ja tehokkaampaa. Liikkuvat elementit tai tietyssä järjestyksessä ruudulle ilmaantuvat datat auttavat katsojaa jäsentelemään infomäärää.

Infograafit ovat siis tehokas työkalu datan järjestämisessä ja visualisoinnissa. Niiden avulla organisaatiot voivat esittää monimutkaista dataa helposti ymmärrettävässä muodossa, mikä parantaa tiedon sisäistämisessä. Infograafien visuaalinen houkuttelevuus ja kyky tiivistää dataa nopeasti ymmärrettäväksi tekevät niistä erityisen arvokkaan visuaalisen työkalun.

Voisiko yrityksenne tai organisaationne hyötyä infograafisesta suunnittelussa erilaisten asiasisältöjen esilletuomisessa? Ota yhteyttä!

Aino Korpinen

Aino Korpinen
Graphic Designer
aino.korpinen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: