Kanavastrategialla kohti asiakaslähtöistä markkinointia

Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa voidaan luoda markkinointistrategian lisäksi tai sen yhteyteen kanavastrategia. Sen tekeminen on järkevää varsinkin silloin, kun markkinoinnin kanavia on paljon. Silloin kanavien erityispiirteet voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vielä tärkeämpää on, että asiakkaat voidaan huomioida kanavittain, jotta päästäisiin tekemään entistäkin asiakaslähtöisempää markkinointia.

Kanavastrategiaa ennen määritellään organisaation ostopersoonat ja heidän yksilölliset ostopolkunsa, määrittelytyössä käytetään hyväksi kanavien dataa ja esimerkiksi kyselytutkimuksia. Tarkoituksena on tavoittaa oikeat ihmiset oikeassa kanavassa oikeaan aikaan. Ennen kaikkea halutaan tietää, millainen sisältö auttaa asiakasta eteenpäin hänen ostopolullaan ja ohjaa häntä kohti tuotteesi tai palvelusi hankkimista.

Kanavastrategia pureutuu asiakkaan tarpeisiin

Asiakaslähtöinen markkinointi lähtee siis asiakkaan tarpeesta ja hänen ongelmiensa ratkaisusta. Samoin kanavastrategiaan mukaan otettavat kanavat ja niiden resursointi rakennetaan asiakkaan lähtökohdista. Siinä ei panosteta niihin kanaviin, jotka ovat markkinoijalle tutuimmat ja helppokäyttöisimmät, vaan niihin, joista asiakkaat hakevat tietoa varmimmin.

Jos jokin kanava on sellainen, että tavoitat sieltä varmimmin kaikki tai suurimman osan ostajapersoonistasi, panostetaan tekemistä paljon juuri tähän kanavaan. Jos jokin kanava tavoittaa vain yhden ostopersoonan, mutta hän on erityisen ostohalukas ja -kykyinen, otetaan tämäkin huomioon strategiassa. Panoksia laitetaan vähemmän niihin kanaviin, joissa asiakkaita liikkuu vähän ja joista tuloksia on odotettavissa heikosti.

Tärkeää on, että kanavat tukevat toisiaan. Verkkosivujen merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä ne ovat se paikka, johon muissa kanavissa tapahtuva markkinointi johtaa. Verkkosivuilla on siis tarjottava käytännössä tukea jokaisen ostopersoonan ostopolun jokaiseen vaiheeseen.

Pidä kanavastrategia ajan tasalla ja tavoitteet mielessä

Vaikka kanavastrategia pohjaakin asiakkaan tarpeisiin, ovat sen taustalla organisaationne liiketoiminnalliset tavoitteet. Markkinoinnin sisällöt eivät saa olla vain yleisöä ilahduttavaa höttöä, vaan niiden tarkoituksena on aina oltava eteneminen ostopolulla ja positiiviset tulokset liiketoiminnalle.

Strategia viedään käytäntöön markkinointi- ja sisältösuunnitelman kautta, niissä tehdään jo yksityiskohtaisempia suunnitelmia teemoista ja yksittäisistä päivityksistä. Lopullisesti kanavastrategian parhaat toteuttamistavat nähdään vasta käytännössä.

Strategia antaa vahvan pohjan markkinoinnille ja auttaa pitämään tavoitteet mielessä kirkkaina, sen ei kuitenkaan pidä olla kiveen hakattu. Ostopersoonat ja ostopolku muuttuvat ajan myötä, samoin kuin todelliset asiakkaat ja markkinointikanavatkin. Pysy siis ajan hermolla, seuraa kanavien tehokkuutta käytännössä ja päivitä toimintaasi jatkuvasti.

Etsitkö osaavaa kumppania kanavastrategian luomiseen? Lue lisää Kuplin asiakasymmärryksen ja markkinoinnin suunnittelun palveluista ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: