Sisällöntuottajan on tekstiä tuottaessaan aina syytä miettiä, kenelle teksti on suunnattu. Tekstin tuottamista helpottaa se, kun miettii tarkasti, millainen henkilö on tekstin kohdeyleisöä.

Aina kun lähdet kirjoittamaan tekstiä – oli se sitten asiantuntija-artikkeli, sosiaalisen median päivitys tai blogikirjoitus – kannattaa miettiä sitä, kenelle tekstiä kirjoitat. Toki tekstillä voi olla ja onkin aina useita kohdeyleisöjä, mutta tekstin tuottamista helpottaa se, että olet miettinyt tarkkaan, kenelle teksti on pääasiassa kohdennettu.

Kirjoita aina kohdeyleisön tietotason mukaan

Jokainen meistä on varmasti törmännyt siihen, kun teksti oikein puhuttelee – silloin se luultavasti on kohdennettu juuri sinulle ja olet tekstin kohdeyleisöä. Usein myös tulee luettua tekstiä, josta ei saa aivan kiinni – silloin taas luultavasti et ole ollut suoraa tekstin kohdeyleisöä. Jos esimerkiksi et täysin ymmärrä mitä tekstissä puhutaan ja se vilisee vaikeita sanoja tai termistöä, jota et tunne, et luultavasti ole tekstin kohdeyleisöä. Tässä tapauksessa tekstin kirjoittaja on toivottavasti määritellyt, että haluaa puhua jo asiasta jotain tietäville ja termit tunteville. Muussa tapauksessa termistö on syytä kirjoittaa auki.

Millainen on kohdeyleisösi käsitys maailmasta?

Miten kohdeyleisösi käsittää maailman? Lukeeko hän uutisia, seuraako hän mitä maailmassa tapahtuu? Mitä alaa hän on opiskellut? Millainen yleistiedon taso hänellä on? Millaisesta huumorista voisi olettaa hänen pitävän? Millaiset arvot hänellä ovat? Kaikki nämä ja monta muuta asiaa vaikuttavat siihen, millä silmin hän lukee tekstiäsi. Kirjoittajalla on aina oletus lukijan taustatiedoista. Jos kohdeyleisösi seuraa paljon maailman tapahtumia, voi hänelle kohdistettuihin teksteihin sisällyttääkin viittauksia ajankohtaisiin tapahtumiin. Jos taas kirjoittaa hyvin yleisluontoista tekstiä suurelle kohdeyleisölle, ei voi olettaa, että kaikilla on samanlainen perustietämys.

Ostajapersoonien luomisesta apua kohdeyleisölle viestimiseen

Tyypillisesti puhutaan ostajapersoonista, mutta samalla tyylillä voidaan luoda myös muille kuin varsinaisille ostajille esimerkkipersoonat.  Kun olet luonut valmiin persoonan, voit kirjoittaessasi ajatella kohdistavasi tekstin juuri hänelle.

Ostaja/kohdeyleisöpersoonaa luodessa kannattaa miettiä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Millaiset ovat henkilön taustatiedot? (ikä, sijainti, mahdollinen koulutus & työpaikka)
  • Millaiset arvot henkilöllä on?
  • Mitä haasteita ja tavoitteita hänellä on?
  • Millaisista sisällöistä ja teemoista hän on kiinnostunut?
  • Mitä hän tekee vapaa-ajallaan?

Kirjoittamisessa kehittyy, kun sitä tekee

Jos on mahdollista, pyydä teksteistä palautetta kohdeyleisöltäsi, ja kysy, puhutteliko tekstisi heitä. Parhaassa tapauksessa saat arvokkaita vinkkejä siihen, miten kirjoittaa kohdennetummin yleisöllesi. Kuten kaikessa, myös kirjoittamisessa kehittyy sitä paremmaksi, mitä enemmän sitä tekee!

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
Strategia ja myynti
Tämä teksti on kohdennettu yritysten tai
organisaatioiden sisällöntuotantoa tekeville henkilöille.
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: