Tarkastelin erästä julkaisua, jossa käsiteltiin yleisesti brändin kasvun mahdollisuuksia koronan aiheuttaman kriisin aikakaudella. Tässä julkaisussa nostettiin esille, että tehokas markkinointi keskittyy edelleen ja aina siihen, miten ajatella, kommunikoida ja tuottaa lisäarvoa. Nämä tekijät eivät ole olleet koskaan merkityksellisempiä kuin nykyisessä koronakriisissä.

Tästä itselleni heräsikin kysymys, kuinkahan aidosti käy eri alojen, esimerkiksi tapahtuma-alan toimijoiden, brändien? Näitä brändejä on rakennettu vuosikymmeniä, niin kävijöiden odotuksien, mielikuvien, tunteiden kuin yllättävien kokemuksien kautta.

Riippumatta siitä, ovatko eri alojen toimijat kyenneet vastaamaan koronavirusepidemian luomiin olosuhteisiin vai kamppailevatko ne tulevaisuuden toiminnastaan, ovat kaikki joutuneet sopeutumaan ja mukautumaan tilanteeseen. Muutoksen myötä asiakkaan ymmärtäminen ja asiakkaiden tarpeeseen vastaaminen on entistäkin tärkeämpää.

Kriisit voivat muuttaa asiakkaiden asenteita, vakaumuksia ja arvoja

Nykytilaa ja tulevaisuutta tarkastellessa kaikkien brändien tulisi olla valmiina seuraamaan vahvasti asiakaskäyttäytymistä sekä omaksua siihen mahdollisimman vahva aito ymmärrys. On tiedostettava ja seurattava, miten asiakkaiden asenteet, vakaumukset ja arvot ovat muuttuneet kriisin aikana.

Brändien tulisi pystyä reagoimaan ja viestimään (niin kriisin aikana kuin sen jälkeen) vastaanottajilleen siitä, miten itse yritys ja sen brändi ymmärtää sekä tukee sidos- ja kohderyhmän nykyisiä tarpeita ja odotuksia.

Brändin kosketuspisteet ovat mahdollisuuksia

On käsitettävä, ettei ole olemassa täydellistä tuotetta tai palvelua, vaan tarpeisiin ja toivottuihin lopputuloksiin sopivia ratkaisuja. Liiketoiminnassa on huomioitava, että niin myynti-, jakelu- kuin brändin kosketuspisteet ovat mahdollisuuksia, joita tulisi hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin.

Huomioitavaa on, että koronavirusepidemian myötä useat tahot ovat kokeneet vakavia taloudellisia epävarmuuden hetkiä, joten varauksella toimiminen on varmasti läsnä myös lähitulevaisuudessa. Brändien näkökulmasta nyt voisikin olla mahdollisuus vahvistaa omien kohderyhmien ja sidosryhmien välistä suhdetta, avaamalla organisaation toimia kriisin aikakaudella. Brändit voisivatkin opettaa, perustella ja avata omia valintojaan.

Brändit ovat siis väistämättömän muutoksen alla, halusivat tai eivät, koska asiakkaiden tarpeet voivat muuttua kriisien aikana. Brändien on jatkuvasti löydettävä uusia tapoja ja keinoja muodostaa yhteyksiä eri sidosryhmien jäsenien kanssa uusin, mielenkiintoisin luovin keinoin. Me Kuplilla autamme siinä mielellämme.

Lue lisää brändiin liittyvistä palveluistamme täältä ja ota yhteyttä!

Henna Viertoma
Projektipäällikkö
henna.viertoma@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: