Kuvakonsepti – mitä siinä määritellään?

Onko teidän organisaatiollanne kuvakonsepti? Onko kaikille päivänselvää, mitä kuvia käytetään viestinnässä ja markkinoinnissa ja miten?

Monesti kuvakonsepti luodaan graafisen ohjeistuksen tai laajemman brändiuudistuksen yhteydessä, mutta sen voi toteuttaa myös omana projektinaan. Tyypillisesti tarve kuvakonseptille herää, kun huomataan, ettei ole olemassa minkäänlaista yhtenäistä linjaa kuvien käytölle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Miksi kannattaa luoda kuvakonsepti?

Kuvamaailma on osa brändiä. Kuvakonsepti auttaa siinä, että verkkosivujen, somen ja kaikkien viestintämateriaalien tyyli pysyy yhtenäisenä. Kuvakonseptin määrittelyn jälkeen myös valokuvaajille on helppo viestiä se, minkä tyyppisiä kuvia toivotaan, joten kuvat pysyvät kuvaajasta riippumatta samantyylisinä. Kuvakonsepti kannattaa toteuttaa myös silloin, vaikka käytettäisiin kuvapankkikuvia: kun on määritelty kuvakonsepti, on myös helpompi etsiä juuri sopivat kuvat kuvapankeista.

Tärkein kysymys: mitä kuvilla halutaan viestiä?

Kuvakonseptissa lähdetään liikkeelle brändin ytimestä, sillä kuvissa tulisi välittyä se, mitä brändi on. Jos esimerkiksi brändi on eteenpäin menevä, on syytä, että kuvissakin välittyy eteenpäin menevä liike. Kuvakonseptin rakentamisen yhteydessä puhutaankin esimerkiksi kuvien linjasta, liikkeestä ja suunnasta sekä kuva-alan käytöstä.

Osana kuvakonseptia määritetään kuvakategoriat: mitä aiheita kuvissa halutaan näkyvän? Kuvakategoriden alle on myös syytä määritellä helpottavia asiasanoja. Lisäksi osana kuvakonseptia mietitään myös muita visuaalisia linjauksia: halutaanko käyttää esimerkiksi värifilttereitä tai muita kuvioita yhdistävänä tekijänä valokuvien yhteydessä?

Osana kuvakonseptia voidaan tehdä myös kuvapohjat

Valokuvien lisäksi sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla saatetaan käyttää jo graafisen ohjeiston luomisvaiheessa määritettyä grafiikkaa. Voi kuitenkin olla, ettei organisaatiolle ole tehty niin sanottuja graafisia kuvapohjia somea varten, joten ne kannattaa luoda viimeistään kuvakonseptin yhteydessä.

Kuvakonseptissa määritellään tyypillisesti seuraavat asiat:

  • Kuvien tarkoitus ja ydinviestit – mitä kuvilla halutaan viestiä?
  • Kuva-aiheiden kategoriat
  • Kategorioiden tarkempi määrittely
  • Mahdollisten yhtenäistävien elementtien käyttö (filtterit, ikonit)
  • Tekninen ohjeistus (värit, valaistus, väritasapaino, ISO, jälkikäsittely)
  • Ohjeistus kuvien/kuvitusten käyttöön verkkosivuilla
  • Sosiaalisen median kuvapohjien käytön ohjeistus ja kuvapohjien luominen (esimerkiksi Canvaan)

Tarvitsetteko selkeän kuvakonseptin? Ota yhteyttä Kupliin!

Suvi Asikainen
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

 

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: