Teemme Kuplilla paljon taittotyötä sekä printtiin että digipuolelle: graafikkomme Aino taittaa lehdet, esitteet ja muut materiaalit. Tästä kirjoituksesta löydät vastaukset yleisimmin askarruttaviin kysymyksiin lehtitaittoihin liittyen. Mitä työvaiheita lehtitaittoon kuuluu, millä ohjelmilla taitto tehdään ja mitä kaikkea tilaajan on hyvä ottaa huomioon?

Lehtitaiton työvaiheet

Lehtitaitto alkaa aina materiaaleihin tutustumisella ja materiaalin jakamisella aukeamille ennen taittoa. Etukäteen tehty jakaminen helpottaa taittoa, eikä työn edetessä tule ikäviä yllätyksiä siitä, että kaikki materiaalit eivät mahdukaan haluttuun sivumäärään.

Tätä seuraa itse taittotyö, joka on eniten aikaa vievä vaihe. Myös mahdollisten kuvitusten tekeminen ja valokuvien etsiminen ovat osa taittajan työtä, mikäli kuvat eivät tule valmiina asiakkaalta. Taiton tarkastaminen ja mahdolliset korjaukset tehdään vielä taiton jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että lopputulos on eheä kokonaisuus. Mikäli valmis lehti menee printtiin, tehdään lehdestä vielä painokelpoinen.

Adoben ohjelmat ovat yleisesti käytettyjä lehtitaitoissa

Taittoon tarvitaan aina laadukas taitto-ohjelma. Adobe InDesign on yleisimmin käytetty ohjelma, ja sitä mekin Kuplilla käytämme. Lisäksi kuvankäsittelyohjelma, esimerkiksi Adobe Photoshop, on hyvä olla, jotta saa muokattua kuvista painokelpoisia.

Mitä kaikkea tilaajan on hyvä ottaa huomioon?

Tilaajan on hyvä lähettää materiaalit taittoon valmiina, jotta korjauskierros etenee sutjakammin. Painotaloon tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin, kun julkaisuaikataulu on tiedossa. Yhteyden painotaloon voi hoitaa myös taittaja – kumpikin sopii ja siitä sovitaan yhdessä.

Yleisestä visuaalisesta ilmeestä on hyvä sopia myös etukäteen ja usein tehdäänkin taittopohja, jotta jokaisesta tulevasta lehdestä saadaan saman ilmeen mukainen. Taittopohjassa fonttikoot, rakenne ja mahdolliset kuvien asettelut on mietitty jo etukäteen, joten taittajan tehtäväksi jää tekstien ja kuvien asettaminen määritellyille paikoille. Mikäli tilaajalla on tarkkoja toiveita taittoon liittyen, ne tulee ohjeistaa taittajalle hyvissä ajoin ennen taiton aloitusta.

Tekstin määrästä on myös hyvä sopia ennakkoon, jotta jokainen artikkeli varmasti mahtuu kokonaisuudessaan määritellyille sivuille. Sivumäärärajoituksia ei ole, mutta on hyvä varmistaa, että se on jaollinen neljällä painoteknisistä syistä. Kuvia on hyvä lähettää reilusti, taittaja käyttää niistä niin montaa kuin aukeamille on sopiva laittaa.

Kuinka kauan taittotyö vie aikaa?

Aikaa taittotyölle kannattaa varata tarpeeksi, eli tarjoukset kannattaa pyytää hyvissä ajoin ennen taiton aloittamista ja materiaalit on hyvä olla valmiina kokonaisuudessaan ennen niiden lähettämistä taittajalle. Itse taittotyö vie lehden laajuudesta ja korjauskierrosten määrästä riippuen viikosta kolmeen.

Itse taittotyö vie tilaajan aikaa sen verran, että työn alkaessa hän ohjeistaa taittajaa mahdollisimman tarkasti toiveistaan ja katsoo läpi taitetun version, johon voidaan vielä tehdä pienet viimeistelyt.

Ottamalla nämä asiat huomioon varmistetaan, että päästään molempia miellyttävään lopputulokseen.

Tutustu asiakastarinaamme siitä, kuinka uudistimme Wihurin henkilöstölehden ilmeen ja taitamme sitä jatkossa. Taitamme mielellämme myös muut materiaalit kuten esitteet ja oppaat. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Mari Orpana

Mari Orpana
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: