Liidi – mikä se oikein on?

Liidejä siellä ja liidejä täällä! Mutta mikä se liidi oikeastaan on ja mistä ne tunnistaa? Otetaanpa selvää!

Liidi on määriteltävä yhteisesti yritysten sisällä

Liidi tarkoittaa potentiaalista ostavaa asiakasta, eli ihmistä tai yritystä, joka osoittaa kiinnostusta tuotetta tai palveluasi kohtaan. Liidin määritelmä riippuu kuitenkin paljon siitä, mistä näkövinkkelistä asiaa tarkastelee. Esimerkiksi myyjälle hyvä liidi on monesti asiakkaan itse esittämä yhteydenottopyyntö, kun taas markkinoinnin näkökulmasta liidejä voivat olla markkinointikampanjan yhteydessä kerätyt yhteystiedot.

Yrityksen sisällä on siis hyvä määritellä yhteinen käsitys sille, mitä laadukkaalla liidillä tarkoitetaan. Tätä varten on mietittävä, millaisia asiakkaita yritetään tavoitella, ja millainen toiminta tekee jostakusta liidin. Liidejä on myös eri tasoisia, sillä kaikki eivät ole samassa vaiheessa ostopäätöksensä kanssa. Eri ostovaiheiden liideillä on myös viestittävä oikealla tavalla oikeaan aikaan, jotta ostohaluja ei tukahduteta vaan saadaan liidi käännettyä lopulta ostavaksi asiakkaaksi.

Erottele liidit ja kohdenna sisältöjen avulla

Liidien generoinnilla tarkoitetaan potentiaalisten asiakkaiden houkuttelua. Kun tiedät, ketä yrität tavoitella ja olet miettinyt liidin määritelmän yrityksellesi, on tavoitellut liidit kyettävä tunnistamaan. Esimerkiksi voit verkkosivujesi eri ostovaiheisiin suunnitelluilla sisällöillä erotella jyvät akanoista: yhteydenottolomakkeen täyttäminen, hinnaston lataaminen ja ohjevideon katsominen viestivät kaikki eri ostovaiheiden liideistä.

Luultavasti kaikki verkkosivuillasi aikaa viettävät tahot ovat kuitenkin jollain tasolla kiinnostuneita yrityksestäsi, joten kannattaa tarjota eri ostovaiheiden liideille erilaisia sisältöjä ostoprosessissa etenemiseksi sekä tietää, millainen myyntiviesti istuu kuhunkin vaiheeseen. Erilaisilla sisällöillä pystyt myös jaottelemaan kävijät eri ostovaiheisiin. Liidien käsittelyyn liittyvää prosessia kutsutaan myös liidien hallinnaksi.

Laitetaan yhdessä sekä verkkosivunne että somekanavanne keräämään teille liidejä tehokkaasti! Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Kupli tarjoaa markkinoinnin palveluita liiketoimintalähtöisesti strategisesta suunnittelusta aina toteutukseen asti.

Päivi Ruokolainen
Junior Copywriter
Päivi on Kuplin Junior Copywriter,
joka tuottaa eloisaa sisältöä ja on parhaimmillaan
sanallisten tehtävien äärellä.

paivi.ruokolainen@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: