Markkinoinnin auditointi tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen asiantuntija, kuten markkinointitoimisto, käy läpi markkinointikanavanne ja antaa arvionsa siitä, kuinka tehokkaasti kanavat ovat käytössä. Auditointiin kuuluu myös käytännön ehdotus siitä, miten markkinointia voisi parantaa.

Markkinoinnin auditointi voidaan tehdä esimerkiksi pelkästään Google Ads -tilille, verkkosivuille tai sosiaaliseen mediaan, mutta se voi olla myös laajempi kokonaisuus, jossa käydään läpi kaikki markkinointikanavanne. Kun markkinointia on tehty pitkään tietyn kaavan mukaan, voidaan siinä helposti urautua, ulkopuolinen näkemys on siis usein hyvästä. Lisäksi asiantuntijalla voi olla tietoa siitä, miten markkinointikanavien tarjoamia teknisiä ominaisuuksia voitaisiin käyttää hyväksi entistäkin tehokkaammin.

Markkinoinnin auditointi auttaa vähentämään turhaa työtä

Ajan kuluessa yritys, sen tuotteet ja asiakkaat kehittyvät, samoin markkinointikanavat. On siis mahdollista, että nyt tavoittaisitte potentiaaliset asiakkaanne jostain muualta, kuin missä olette esillä.

Markkinoinnin auditoinnissa katsotaankin, millaisia tuloksia markkinointikanavanne tuottavat käytännössä ja ehdotetaan toimia, joilla tuloksia voitaisiin parantaa. Tämä voi sisältää sen, että painotusta siirretään toisiin kanaviin ja vähennetään niistä, joiden parissa tehty työ ei tuota tarpeeksi tulosta. Vaihtoehtoisesti voidaan muuttaa toimintatapoja käytössä olevissa kanavissa.

Kun henkilöresurssit ja budjetti ohjataan oikeisiin kanaviin ja yleisöihin, voidaan niillä päästä helpommin toivottuihin tuloksiin!

Verkkosivujen toiminta on hyvä tarkistaa säännöllisesti

Verkkosivuilta voidaan auditoinnissa tarkistaa niin niiden sisältöjen kattavuus kuin tekninenkin toiminta. Löytyvätkö sivunne hakukoneista oikeissa yhteyksissä? Entä löytävätkö sivuillenne päätyneet potentiaaliset asiakkaat sen, mitä hakevat? Houkuttelevatko sivut ja niiden toiminnallisuudet liikkumaan laskeutumissivua pidemmälle ja onko yhteydenotto tai ostaminen helppoa? Ulkopuolinen asiantuntija tuo näihin asioihin yleensä aivan uutta näkökulmaa.

Hyvä pohja uudelle yhteistyölle

Markkinoinnin auditointi ja sen myötä markkinointisuunnitelma on hyvä tehdä, kun aloitetaan yhteistyötä markkinointitoimiston kanssa. Tällöin päästään tekemään työtä mahdollisimman hyvältä pohjalta niin, että auditoinnin tulokset viedään käytäntöön suunnitelmallisesti.

Kupli on strateginen ja aikaansaava markkinointitoimisto, joka taitaa niin nykyisen markkinointinne analyysin kuin tulevan tekemisen suunnittelun. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: