Markkinoinnin suunnittelu

Tuloksellinen markkinointi perustuu vahvalle strategialle ja hyvälle suunnittelulle. Kupli suunnittelee yrityksenne markkinoinnin liiketoiminnan tavoitteiden pohjalle strategisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Markkinoinnin suunnittelupalvelut

Kun markkinointi on suunniteltu huolella, johtaa se varmemmin tuloksiin. Kuplilta saatte asiantuntevat markkinoinnin suunnittelupalvelut, joissa hyödynnetään digitaalisten kanavien loistavat kohdennusmahdollisuudet sekä tulosten seuranta ja markkinoinnin jatkuva kehittäminen.

Kupli suunnittelee markkinointinne juuri teidän yrityksenne liiketoiminnan ja asiakaskunnan erityispiirteet huomioon ottaen. Hyvä suunnitelma auttaa markkinoinnin toteutuksessa.

Miten hyödytte markkinoinnin suunnittelusta?

  • hahmotatte markkinoinnin kokonaisuuden: kenelle, miten ja miksi markkinointia tehdään
  • saatte pohjan markkinoinnin seurannalle, minkä kautta päästään parantamaan markkinoinnin tuloksellisuutta
  • suunnitelman toteutus auttaa asiakastanne löytämään teidät verkosta

Markkinoinnin suunnittelusta tulokselliseen tekemiseen

Kun markkinoinnin suunnittelu on tehty, voimme jatkaa yhteistyötä toteutuksen merkeissä. Kuplin tarjontaan kuuluvat mm. asiantuntevat ja monipuoliset sisällöntuotannon palvelut eri kanaviin, Google-mainonta sekä markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080

Markkinointistrategia

Liiketoimintastrategian pohjalta tehdyssä markkinointistrategiassa määritellään mm. markkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmät, ja kirkastetaan yrityksen kilpailuetu sekä asemointi kilpailijakentällä. Markkinointistrategiassa kirkastetaan myös yrityksen brändi ja se, miten siitä viestitään ulospäin.

Lue lisää markkinointistrategiasta

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelmalla avataan markkinointistrategia käytännöksi. Sillä määritellään se, miten asetetut tavoitteet saavutetaan käytännön toimenpiteillä. Markkinointisuunnitelman osana voi olla myös sisältösuunnitelma eli kanavakohtainen julkaisuaikataulu kutakin markkinointikanavaa varten.

Lue lisää markkinointisuunnitelmasta

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080