Markkinointistrategia

Kuplin laatima markkinointistrategia löytää markkinointinne punaisen langan.

Hyvä markkinointistrategia liiketoiminnan tukena

Hyvä markkinointistrategia tukee yrityksen liiketoimintaa. Se määrittelee, kenelle viestitte ja millä tavoin. Se ottaa huomioon yrityksenne arvot ja vie ne käytäntöön.
Markkinointistrategia voidaan tehdä

  • markkinoinnin uutta suuntaa hakiessa
  • ennen yrityksen markkinoinnin aloittamista
  • ennen uuden tuotteen lanseerausta
  • erillistä projektia varten

Markkinointistrategiasta uutta potkua tekemiseen

Markkinointistrategian laatiminen on hyvä alku yrityksen markkinoinnin käynnistämiselle tai sen suunnan uudelleenmäärittelylle. Kuplin luomasta strategiasta saat uutta näkemystä ja ajatuksia joko itse toteutettuun tai ulkoistettuun markkinointiin.

Kun strategiassa on kirkastettu markkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmät sekä määritelty yrityksenne asema kilpailijoihin verrattuna, on toimenpiteet helpompi viedä käytännön tasolle!

Markkinoinnin pääviestit

Markkinointistrategiaan voidaan sisällyttää yrityksenne markkinoinnin pääviestit, joihin muu markkinointiviestintä pohjautuu. Viesteihin kuuluvat:

  • slogan
  • USP (unique selling proposition)
  • asiakaslupaus
  • yrityksenne tone-of-voice eli äänensävy, jolla asiakkaita puhutellaan.

Markkinointistrategia voidaan viedä käytäntöön parhaiten, kun se hankitaan samassa paketissa markkinointi- ja julkaisusuunnitelman kanssa, mutta Kupli toteuttaa mielellään markkinoinnin suunnittelun kolmesta osasesta halutessasi vain yhden.

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080