Markkinointisuunnitelma

Kuplin laatimalla markkinointisuunnitelmalla saadaan yrityksenne markkinointi kuntoon!

Markkinointisuunnitelma on konkreettinen suunnitelma markkinoinnin etenemiseen. Hyvällä suunnitelmalla saadaan kaikki markkinointikanavat puhaltamaan yhteen hiileen ja tukemaan toisiaan.

Markkinointisuunnitelma kertoo, miten markkinointistrategia viedään käytäntöön niin, että yrityksenne liiketoiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kuplin tekemä markkinointisuunnitelma sisältää

  • käytettävät markkinointikanavat
  • kanavissa julkaistavien sisältöjen määrittelyt ja tavoitteet yleisellä tasolla
  • käytännön ohjeistusta markkinointiin kanavakohtaisesti
  • ehdotuksen markkinoinnin tulosten mittaamiseen
  • ehdotuksen käytettävissä olevan budjetin käyttöön

Digimarkkinoinnin keinoin sama kuluttaja voidaan tavoittaa useassa eri kanavassa. Kuplin markkinointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää niin orgaaninen näkyvyys kuin maksettukin mainonta eri kanavissa (Google ja sosiaalinen media).

Markkinointisuunnitelma huomioi kanavat ja asiakkaat

Suunnittelussa saat käyttöösi koko Kuplin tiimin tietämyksen erilaisille asiakaskunnille suunnattavasta käytännön markkinoinnista: millaiset viestit ja mitkä kanavat toimivat B2B- tai B2C-markkinoinnissa juuri teidän yrityksenne tavoittelemille yleisöille.

Markkinointisuunnitelmassa otetaan huomioon ostopolun eri vaiheissa olevat, nykyiset ja tulevat asiakkaat. Markkinointi suunnitellaan pitkäjänteiseksi, jatkuvaksi prosessiksi, joka tavoittaa uudet ja sitouttaa jo hankitut asiakkaat mahdollisimman monipuolisesti.

Sisältösuunnitelma ja toteutus

Haluttaessa Kuplin tiimi sisällyttää markkinointisuunnitelmaanne myös sisältösuunnitelman eli julkaisukalenterin, jossa suunnittelemme käytössä olevien markkinointikanavien julkaisut esimerkiksi puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Varsinaisesta markkinoinnin toteutuksesta voi huolehtia yrityksenne markkinointitiimi tai voit ostaa palvelun Kuplilta, joka tekee työn varmalla otteella ja kellontarkasti!

Markkinointi- ja sisältösuunnitelma toimivat parhaiten yhdessä paketissa markkinointistrategian kanssa, mutta voit tilata ne myös erikseen.

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080