Markkinointisuunnitelma

Suunnitelmallisella ja systemaattisella tekemisellä tuloksia

Markkinointisuunnitelma on konkreettinen suunnitelma markkinoinnin etenemiseen ja tekemiseen. Markkinointisuunnitelma kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteet käytännössä saavutetaan.

Suunnittelu luo pohjan laadukkaalle ja tulokselliselle tekemiselle. Yksinkertaisimmillaan markkinointisuunnitelma kertoo, miten yrityksen markkinointistrategiaa voidaan toteuttaa käytännössä niin, että markkinoinnille asetetut tavoitteet täyttyvät.

Suosittelemme ennen markkinointisuunnitelman tekemistä markkinointistrategian luomista.

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelmassa määritellään

 • Markkinoinnin KPI:t
 • Kohderyhmien kirkastaminen
 • Ostopolun määrittely
 • Kanavien valinta
 • Toimenpiteiden suunnittelu asiakkaan polulle
 • Vastuualueet
 • Markkinoinnin roadmap etenemiseen
 • Eri kanavissa julkaistavat sisällöt ja niiden tavoitteet yleisellä tasolla
 • Jokaiselle kanavalle erikseen käytännön ohjeistus

Usein markkinointisuunnitelma sisältää lisäksi sisältösuunnitelman eli julkaisukalenterin jokaiselle kanavalle erikseen. Markkinointikanavien ja niiden sisältöjen tulisi tukea toisiaan ja tarjota yhtenäinen kokemus, vaikka asiakas törmäisikin yritykseen useammassa kanavassa. Toisaalta sisältöjen tulisi toimia myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Markkinointisuunnitelmassa määritellään

 • Markkinoinnin KPI:t
 • Kohderyhmien kirkastaminen
 • Ostopolun määrittely
 • Kanavien valinta
 • Toimenpiteiden suunnittelu asiakkaan polulle
 • Vastuualueet
 • Markkinoinnin roadmap etenemiseen
 • Eri kanavissa julkaistavat sisällöt ja niiden tavoitteet yleisellä tasolla
 • Jokaiselle kanavalle erikseen käytännön ohjeistus

Usein markkinointisuunnitelma sisältää lisäksi sisältösuunnitelman eli julkaisukalenterin jokaiselle kanavalle erikseen. Markkinointikanavien ja niiden sisältöjen tulisi tukea toisiaan ja tarjota yhtenäinen kokemus, vaikka asiakas törmäisikin yritykseen useammassa kanavassa. Toisaalta sisältöjen tulisi toimia myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

MITEN ETENEMME

Kuplin tapa toimia markkinoinnin suunnittelussa

Lähetä meille viesti tai soita, niin sovitaan tapaaminen tai jutellaan puhelimessa ja tehdään sen pohjalta teille tarjous. Kun aloitamme yhteistyön, saatte Kuplilta nimetyn yhteyshenkilön ja koko tiimin osaamisen taustalle.

Yhteistyö aloitetaan aina yhteisellä työpajalla, jossa käydään asiakkaan liiketoimintaa ja markkinointia läpi. Työstämme markkinointisuunnitelmaa työpajojen kautta. Suunnitelman laajuudesta riippuu, kuinka paljon työpajoja tarvitaan, tyypillisesti 1-2 kpl.

Markkinointitoimisto Kuplin osakas Suvi Asikainen

Suvi Asikainen

Asiakkuudet ja myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Markkinointitoimisto Kuplin osakas Suvi Asikainen

Suvi Asikainen

CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080