Sisältösuunnitelma

Kiinnostavat sisällöt sitouttavat

Sisältösuunnitelma auttaa markkinointiosastoa käytännön työssä. Sisältösuunnitelman tarkoituksena on luoda markkinoinnista systemaattista ja asiakaslähtöistä. Sisältösuunnitelma pohjautuu aina markkinointistrategiaan ja -suunnitelmaan.

Sisältösuunnitelmassa ideoidaan ja kalenteroidaan eri kanaviin sisältöjä, jotka tukevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja kiinnostavat yrityksen kohderyhmiä. Sisältösuunnitelmasta tehdään myös kalenterimuotoinen malli, jotta tekeminen kirkastuu ja on konkreettista, mitä julkaistaan milloinkin.

Suosittelemme ennen sisältösuunnitelman tekemistä markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman luomista.

Sisällöt ja sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelmassa määritellään

  • Sisältöjen ylätason teemat
  • Erilaiset sisältötyypit
  • Konkreettisia aiheita sisältötyyppien alle
  • Sisältötyyppien käyttö eri kanavissa
  • Konkreettinen sisältökalenteri 6-12 kuukaudelle

Sisältösuunnitelmassa määritellään

  • Sisältöjen ylätason teemat
  • Erilaiset sisältötyypit
  • Konkreettisia aiheita sisältötyyppien alle
  • Sisältötyyppien käyttö eri kanavissa
  • Konkreettinen sisältökalenteri 6-12 kuukaudelle

MITEN ETENEMME

Näin etenemme

Ota meihin yhteyttä, niin teemme tarjouksen. Sisältösuunnitelmaa ideoidaan yhteisessä työpajassa ja se tehdään tyypillisesti 6-12 kuukaudelle. Kun sisältösuunnitelma on valmis, toteutus on helppo aloittaa!

Markkinointitoimisto Kuplin osakas Suvi Asikainen

Suvi Asikainen

Asiakkuudet ja myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Markkinointitoimisto Kuplin osakas Suvi Asikainen

Suvi Asikainen

CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080