Markkinointi 2024 – joko teillä on markkinoinnin suuntaviivat valmiina ensi vuodelle?

Vuoden viimeinen kuukausi on jo käynnissä! Onko teidän organisaationne suuntaviivat markkinointiin vuodelle 2024 jo valmiina?

Useinkaan ei tarvitse päivittää koko markkinointistrategiaa vuoden vaihtuessa, mutta on syytä käydä läpi tärkeimmät kohdat ja tehdä tarvittavat viilaukset.

Kannattaa miettiä ainakin:

  1. Ovatko markkinoinnin suunnitellut toimenpiteet ovat edelleen linjassa liiketoimintastrategian kanssa?
  2. Ovatko käyttämänne kanavat edelleen relevantteja vai onko tullut uusia kanavia, joista voitte tavoittaa kohderyhmänne?
  3. Ovatko sisältönne edelleen toimivia, vai pitäisikö konseptia uudistaa?

Lisäksi tietysti vuosikello on syytä päivittää mahdollisimman pian, ellei sitä ole jo tehnyt. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Täältä löydät parhaimmat tekstit suunnittelun tueksi

Kuplin blogista löydät useita tekstejä suunnittelun eri vaiheisiin.

Markkinoinnin suunnittelun eri tasot

Suunnittelua tehdään monella aikajänteellä ja pisimmillään markkinoinnin suuntaviivat voidaan tehdä jo moneksi vuodeksi eteenpäin. Aina kannattaa edetä suunnittelussa pisimmän aikavälin suunnittelusta lyhimmän aikavälin suunnitteluun.

Digimarkkinointisuunnitelmalla ryhtiä tekemiseen

Digitaalisella markkinoinnilla tavoittaa yleisöjä kustannustehokkaasti ja kohdennetusti, joten monilla on käytössä lähinnä digimarkkinointikanavia. Tämän vuoksi voi olla tarpeen luoda organisaatiolle digimarkkinointisuunnitelma.

Sisältösuunnitelma varmistaa, että kaikki ostopolun mutkat tulevat huomioiduiksi

Sisältösuunnitelma on tärkeä työkalu silloin, kun halutaan varmistaa, että kaikki mahdolliset asiat otetaan huomioon. Sisältösuunnitelma tarkoittaa käytännössä kalenteria, johon merkitään, millaisia sisältöjä eli julkaisuja jaetaan milloinkin missäkin markkinointikanavassa. Ostopolku on puolestaan se reitti, jota kuviteltu asiakkaasi kulkee luoksesi.

Kaipaatteko markkinoinnin suunnitteluun kumppania kirkastamaan punaisen langan ja tekemään järjestelmällisen suunnitelman? Ota yhteyttä!

Suvi Asikainen
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

 

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: