Miten markkinointi ja mainonta määritellään?

Käytätkö sanoja markkinointi ja mainonta saman asian yhteydessä? Et ole varmasti ainoa – näiden termien sekoittamista ja ristiin käyttämistä näkee ja kuulee paljon. Markkinointi on paljon laajempi käsite, kuin monet ymmärtävät, ja mainonta on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta.

Markkinointi ja mainonta – merkitykset solmussa?

Monelle markkinointi merkitsee ainoastaan mainosten laittamista televisioon, radioon, lehtiin tai mihin vain muuhun kanavaan ja markkinointia tehdään kampanjamuotoisesti silloin tällöin. Silloin on markkinointi ja mainonta mennyt sekaisin: edellä oleva viittaa mainontaan.

Markkinoinnille on laadittu määritelmiä pitkä lista. Lainataan niistä Philip Kotlerin sanoja:

”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.”

Markkinointi on osa koko tuotteen elinkaarta: se ei ole siis vain tuotteesta tai palvelusta viestimistä ja mainostamista. Markkinointiin kuuluu esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ennakoiminen, kysynnän kartoittaminen ja markkinan tyydyttäminen. Lisäksi termi kattaa esimerkiksi suunnitteluvaiheen, pakkaamisen ja jakelukanavien suunnittelun. Markkinoinnin varjon alle mahtuu paljon muutakin, ja vaikka viestintä ja mainonta ovat osa markkinointia, ne ovat vain pieniä palasia suuressa rattaassa.

Tärkeintä on muistaa, että markkinoinnilla tarkoitetaan asiakkaan jokaista kosketuspistettä yritykseen. Näin ollen jokainen käyttökokemus ja jokainen kohtaaminen yrityksen edustajan, kuten myyjän tai asiakaspalvelijan kanssa, ovat myös osa yrityksen markkinointia. Menestyvä yritys on huomioinut jokaisen markkinointinsa palasen ja johtaa niitä strategiansa mukaisesti.

Mikä sitten on markkinointitoimisto?

Arkikielessä markkinoinnilla kuitenkin hyvin usein viitataan markkinointiviestintään ja mainontaan – siis siihen, mitä moni markkinointitoimisto tekee ja mitä yritykset ostavat palveluna itselleen. Spesifimpi määritelmä tietysti olisi monen kohdalla mainostoimisto tai markkinointiviestinnän toimisto, mutta kun saman katon alla tarjotaan monenlaista palvelua, voivat nämä nimikkeet olla turhan rajaavia. Kun muistetaan vielä, että monelle markkinointi merkitsee juuri viestinnän ja mainonnan alueita, on markkinointitoimisto-käsite varsin sopiva.

Markkinoinnin alle kuuluu siis yrityksen viestintä ja mainostaminen, joihin monesti otetaan markkinoinnin palveluja tarjoava toimisto avuksi. Muista kuitenkin miettiä omassa yrityksessäsi kokonaisuutta, ja hioa prosessin jokainen kohta kuntoon. Yksittäistä mainosta tärkeämpää on se fiilis, minkä asiakas saa asioidessasi kanssasi. Näe markkinointi koko tuotteesi tai palvelusi elinkaaren kattavana prosessina, jonka jokainen kosketuspinta asiakkaan kanssa on jatkuvassa kehityksessä.

Kupli on strateginen ja aikaansaava markkinointitoimisto Helsingissä. Teemme asiakasyrityksistämme houkuttelevia. Lue palveluistamme ja ota yhteyttä!

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: