Koronan aiheuttama pandemia on myllertänyt arjen rutiinit ja toimintatavat uusiksi. Yrityksissä on jouduttu tekemään muutoksia, kun ympäröivä maailma on muuttunut nopeasti. On helppo listata asioita, jotka tulevat koronan myötä muuttumaan. Vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa esimerkiksi etätyön lisääntymisenä ja verkkokaupan voimakkaana kasvuna. Koska tilanne on niin poikkeuksellinen ja pitkäkestoinen, on paljon vaikeampaa hahmottaa, mikä tulee pysymään ennallaan jatkossakin.

Markkinoinnin rooli

Markkinoinnin rooli korostuu tilanteissa, joissa perinteinen liiketoiminta sakkaa. Valitettavasti markkinointibudjetti on myös niiden ensimmäisten toimintojen joukossa, mistä säästöjä lähdetään hakemaan. Tämä johtuu siitä, että markkinointi nähdään usein erillisenä toimintona ja kulueränä, vaikka se todellisuudessa on kiinteä osa liiketoimintaa.

Tiivistettynä markkinointi auttaa lisäämään tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Tarkemmin eriteltynä markkinointi auttaa lisäämään asiakasymmärrystä, kehittämään entistä paremmin kohdennettuja palveluja, ja löytämään juuri ne asiakkaat, joita yrityksen tarjooma eniten kiinnostaa. Toisin sanoen markkinoinnin rooli on keskeinen silloin, kun liiketoimintoja joudutaan muokkaamaan tilannetta vastaaviksi.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on ollut jo pitkään kaiken liiketoiminnan suunnittelun lähtökohta, ja sen merkitys on korostunut entisestään. Asiakkaiden ymmärtäminen auttaa kehittämään tuotteita ja palveluita asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Sanomattakin on selvää, että asiakkaat ostavat mielellään tuotteita, jotka ovat heille sopivia ja joita he tarvitsevat.

Poikkeustilanteessa juuri asiakaslähtöisyys on mahdollistanut monille yrityksille laajentamisen oman ydinosaamisen ulkopuolelle. Tärkeintä on miettiä, miten asiakkaan elämää voi tuotteen tai palvelun avulla helpottaa. Esimerkiksi monet ravintolat ovat vastanneet asiakkaiden toiveisiin kotiinkuljetuksesta nyt, kun ravintolaan ei voi jäädä syömään.

Vaikka asiakaslähtöisyys on nyt ensiarvoisen tärkeää, ei sen merkitys tule laskemaan tilanteen päätyttyäkään. Yritykset, jotka ymmärtävät asiakkaidensa tarpeita ja onnistuvat tarjoamaan vielä enemmän menestyvät myös jatkossa.

Brändi

Vahvat brändit, joiden asiakkaat ovat brändille uskollisia, selviävät kriisitilanteistakin helpommin. Brändiin panostamisen arvon huomaa viimeistään nyt, ja siksi brändiin kannattaa panostaa jatkossakin. Vahva brändi auttaa kilpailussa muita alan toimijoita vastaan.

Strateginen suunnittelu

Vaikka monien suunnitelmat menivätkin poikkeustilanteen vuoksi uusiksi, ei suunnittelu silti missään nimessä ole turhaa. Strateginen suunnittelu on yhä menestyksekkään markkinoinnin ydin, ja huolellisen suunnittelun avulla varmistetaan, että markkinointi kohdennetaan oikein, ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat tehokkaasti.

Markkinointistrategia ja –suunnitelma toimivat ohjenuorana markkinoinnin toteutukselle. Ne määrittelevät, miten asiakkaat huomioidaan eri kanavissa, ja antavat raamit sisältöjen suunnittelulle. Kuten huomattu, aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelman mukaan. Onneksi suunnitelmaa voi aina muuttaa yllättävien tilanteiden tullessa vastaan.

Kupli on strateginen ja aikaansaava markkinointitoimisto. Tutustu meihin tarkemmin!