Kuvat ovat vahva ja vaikuttava viestinnän väline, ja kuvavalinnat ovatkin todella tärkeitä kaikessa viestinnässä. Mitä kuvia organisaationne viestinnässä käytetään ja miksi? Onko ne valittu summittaisesti ja tehdäänkö päätöksiä kunkin kuvan käyttäjän mieltymysten mukaan? Toimimalla näin viestinnän yhtenäisyys ja yhdenmukaisuus helposti kärsivät. Tee siis täsmällinen pohdinta ja suunnitelma kuvien sekä kuva-aiheiden käytöstä organisaatiollenne.

Mitä kuvilla halutaan viestiä?

Kuvien valintaa on hyvä lähteä miettimään sitä kautta, mitä mahdollisuuksia on olemassa. Persoonalliset, vain oman organisaation käyttöön otettujen laadukkaiden kuvien käyttö olisi tietysti kaikista optimaalisin tilanne. Kaikissa tilanteissa tämä ei kuitenkaan ole vaihtoehto, vaan usein joudutaan turvautumaan myös kuvapankkien käyttöön. Vaikka kuvapankkikuvia käytettäisiinkin, on silti hyvä valita yhteinen linja kuviin: minkälaista tunnelmaa kuvilla halutaan viestiä, käytetäänkö tummia vai vaaleita kuvia, värillisiä vai mustavalkoisia? Tärkeintä on luoda yhtenäinen linja. Tavoiteltavaa olisi, että aina kun henkilö näkee organisaatioonne liittyvän kuvan syntyisi mielleyhtymä organisaation ja kuvan välille.

Kuvakonseptilla yhtenäisyyttä

Kuva-aiheet on hyvä valita brändin mukaisiksi ja kaiken keskiössä onkin kysymys: mitä halutaan viestiä? Kuvakonsepti on loistava työkalu siihen, että saadaan kerralla mietittyä organisaation kuvamaailman viestintänäkökulma. Kuvakonsepti pohjautuu siihen, että mietitään ydinviestit, jotka usein tulevat organisaation strategiasta, arvoista ja asenteista. Ydinviestien määrittämisen jälkeen määritetään kuvakategoriat, joita on hyvä olla muutama erilainen, niin kuviin ja kuvien käyttöön saadaan monipuolisuutta.

Kuvakonsepti siis luo raamit kuvamaailmalle. Kuvakonseptiin on hyvä liittää myös esimerkkikuvia ja ohjeistus valokuvaajalle, joka helpottaa kuvien ottamista.

Kuvapankki luodaan kuvakonseptin pohjalta

Kun kuvakonsepti on valmis, ei työtä kannata jättää siihen, vaan on hyvä lähteä heti keräämään sopivaa kuvapankkia organisaation käyttöön. Kuvia voi etsiä vanhoista kuvista, ja mikäli kuvapankkikuvia halutaan käyttää, voidaan kuvia etsiä kuvapankeista, ja tärkeimpänä – kannattaa ottaa aivan uusia kuvia, jotka ovat kuvakonseptin mukaisia. Kuvia kannattaa ottaa mahdollisimman paljon, jotta niitä on tulevaisuutta ajatellen mahdollisimman hyvin varastossa. Kuvauksia kannattaa myös suunnitella organisaatiosta riippuen aina tietyin väliajoin, erityisesti jos tarvitaan sesonki- ja kausivaihtelun mukaan kuvia. Talvella on mukavampi käyttää talvisia kuvia ja kesällä kesäisiä jne. Eli suunnittele toiminnasta riippuen kuvauksia pitkin vuotta!

Kuva-aiheiden miettiminen on tärkeää ja kuvien merkitystä viestinnässä ei voida liikaa korostaa. Onkin siis hyvä miettiä linjaukset kuntoon, ja tekstissä esitetyt välineet, kuvakonsepti ja kuvapankki ovat avaimia onnistuneeseen kuvalliseen viestintään. Näin kuvailmaisusta saadaan yhdenmukaista ja kuvat viestivät organisaationne kannalta olennaisia asioita.

Mari Orpana

Mari Orpana
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: