Mistä Display-mainonnan hinta koostuu?

Google Display -mainonnan hinta ja sitä tuottavan palvelun hinnoittelu koostuu monista eri palasista, ja siksi sitä saattaa olla vaikea hahmottaa. Jos mainonta halutaan ostaa palveluna, koostuu hinta kahdesta osasta: mainosbudjetista ja työstä.

Display-mainoksilla tarkoitetaan eri medioiden verkkosivuilla vaihtuvia mainoksia, jotka voivat näkyä sivuston ylä- tai alalaidassa, reunassa tai tekstin lomassa. Evästeiden avulla Display-mainontaa voidaan kohdistaa tarkasti demografisten tekijöiden, kiinnostuksen kohteiden tai aiemman käyttäytymisen perusteella.

Google toimii mainosverkostona, joka määrittelee mainosten kriteerit ja koordinoi, mikä mainos näytetään milläkin verkkosivustolla mihinkin aikaan. Googlen Display-verkoston kautta on mahdollista mainostaa monilla eri verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja videosisällöissä.

1. Mainosbudjetti

Mainosbudjetilla tarkoitetaan sitä summaa, jonka olette valmis käyttämään mainontaan. Mitä isompi mainosbudjetti, sitä enemmän näkyvyyttä tai kävijöitä saatte sivustollenne.

Hinnoittelu tavoitteen mukaan
Ennen display-mainonnan aloittamista tulee määritellä, mitä sillä halutaan saavuttaa. Haluatteko kasvattaa brändin tunnettuutta, saada kävijöitä sivustollenne vai saada konversioita aikaan? Tavoitteen määrittely auttaa myös oikean hinnoittelumallin valitsemisessa.

Jos tavoitteenanne on lisätä näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaille, kannattaa valita hinnoittelustrategiaksi CPM (cost per mille). Tämä tarkoittaa sitä, että maksatte Googlelle tietyn summan jokaisesta tuhannesta impressiosta, eli display-mainoksen näyttökerrasta.

Jos haluatte lisätä liikennettä sivustollanne, kannattaa hinnoittelumalliksi valita CPC (cost per click). Tällöin Google veloittaa teitä vain silloin, kun joku klikkaa Display-mainostanne. Kampanjalle on mahdollista asettaa korkein mahdollinen hinta, jonka olet yhdestä klikkauksesta valmis maksamaan.

Mikäli haluatte saada aikaan konversioita, eli esimerkiksi yhteydenottopyyntöjä tai ostoja, voi hinnoittelun valita konversio-perusteiseksi. Tällöin Google maksimoi konversioiden määrän asettamasi hintatarjouksen puitteissa, ja maksatte ainoastaan display-mainoksen aikaansaamista konversioista.

Tyypillisesti display-mainonnan hinta on matala, mutta se on silti tehokasta. Esimerkiksi keskiverto CPC pyörii 0,20€-1,00€ välillä. Yksittäisen display-mainoksen hintaan vaikuttaa hinnoittelumallin lisäksi eri toimijoiden tekemät hintatarjoukset, mainoksen laatupisteet, kampanja-aika, toimiala ja kilpailutilanne.

2. Työ

Onnistuneen display-mainonnan toteuttaminen vaatii paljon aikaa ja osaamista. Siksi se kannattaakin ostaa palveluna ammattilaiselta. Ennen kampanjan tekoa tarvitsee tehdä taustatyötä ja tutustua markkinaan, kilpailijoihin sekä myytävään palveluun. Kampanjan suunnittelu, mainosten teko sekä kampanjan luominen ja kohdistaminen vievät yllättävän paljon aikaa, ennen kuin varsinaista kampanjaa voidaan julkaista.

Julkaisemisen jälkeen display-kampanjaa optimoidaan jatkuvasti saadun datan perusteella, jotta kampanjasta saisi mahdollisimman paljon irti. Palveluun kuuluu olennaisena osana myös kampanjan tulosten raportointi asiakkaalle.

 

Haluatteko, että ammattilaiset tekevät Google-mainonnan puolestanne, jotta saavutatte parhaat tulokset? Ottakaa yhteyttä Kupliin!

 

Katariina Sinivaara
Markkinointiassistentti

katariina.sinivaara@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: