Mistä osista tehokas Google-mainos koostuu?

Google-mainos on tehokas tapa lisätä liikennettä verkkosivuille, ja Google Ads tarjoaakin laajat mahdollisuudet mainostajalle. Yksi suosituimmista mainosmuodoista ovat Googlen hakusanamainokset, jotka näkyvät kuluttajille Googlen hakukonetta käytettäessä.

Hakusanamainoksen tärkein tehtävä on saada ihminen kiinnostumaan palvelusta ja klikkaamaan mainosta. Kun mainos on laadukas ja hintatarjous riittävän korkea, mainokset sijoittuvat hakutuloksissa korkealle. Hakusanamainokset voivat näkyä sivun ylä- tai alalaidassa. Googlen hakusanamainoksia tehdessä on hyvä pitää mielessä, minkälaisia osia ne sisältävät, ja minkälaisia asioita mihinkin osioon kannattaa sijoittaa. Hakusanamainokset koostuvat otsikoista, kuvauksista ja poluista.

1. Otsikko (30 merkkiä)

Ensimmäinen otsikko on koko mainoksen tärkein osa, sillä sen tulisi kiinnittää heti kuluttajan huomio. Hyvä otsikko saa hakijan kiinnostumaan, ja lukemaan mainoksen loppuun. Otsikon tulisi erottautua kilpailijoista, ja sisältää jokin käytössä olevista avainsanoista.

2. Otsikko (30 merkkiä)

Toinen otsikko on jatkoa edelliselle, ja se auttaa teitä perustelemaan asiakkaalle, miksi hänen tulisi ostaa juuri teidän tuotteenne tai palvelunne.  Miettikää siis, mikä ominaisuus tekee palvelustanne paremman kuin muut. Vaihtoehtoisesti toiseen otsikkoon voi myös sijoittaa yrityksen nimen.

3. Otsikko (30 merkkiä)

Kolmanteen otsikkoon voi kirjoittaa jatkoa edellisille, tai sijoittaa halutessaan vasta tähän yrityksen nimen. Tärkeimmät asiat kannattaa kuitenkin sijoittaa kahteen ensimmäiseen otsikkoon, sillä kolmas otsikko ei aina näy hakijalle.

 

1. Kuvaus (90 merkkiä) ja 2. Kuvaus (90 merkkiä)

Kuvaukset auttavat teitä nimensä mukaisesti kuvailemaan palveluanne asiakkaalle tarkemmin, ja niiden avulla annetaan hakijalle lisätietoja palvelusta. Kuvaukseen kannattaa sisällyttää myös toimintakehote (call-to-action), eli kertoa asiakkaalle, mitä toivotte hänen tekevän seuraavaksi. Hyviä toimintakehoitteita ovat esimerkiksi ”Lue lisää”, ”Siirry kauppaan” tai ”Ota yhteyttä”. Toinen kuvaus ei aina välttämättä näy hakijalle, joten kannattaa sijoittaa tärkeimmät asiat ensimmäiseen kuvaukseen.

Polut x 2 (15 merkkiä kumpikin)

Tekstimainoksessa näkyy URL-linkki, joka johdattaa asiakkaan suoraan sivustolle. Polku-kenttien teksti näkyy osana URL-linkkiä, ja näiden kenttien tarkoitus on antaa asiakkaalle selkeä käsitys siitä, minne mainoksen klikkaaminen heidät ohjaa. Polun tekstinä voi käyttää esimerkiksi palvelun nimeä.

Jotta mainonta pysyy tehokkaana, kannattaa samanaikaisesti pyörittää samasta mainoksesta paria eri versiota. Kun mainokset ovat ehtineet pyöriä jonkun aikaa, voitte tarkistaa klikkausprosenttinne. Paremmin menestynyt Google-mainos kannattaa säilyttää sellaisenaan, ja heikompaan tehdä muutoksia. Myös mainoslaajennukset kannattaa ottaa käyttöön, sillä niiden avulla teette mainoksista entistä informatiivisempia.

Me Kuplilla suunnittelemme ja toteutamme Google-mainontaa. Lue lisää palvelustamme tai ota yhteyttä!

 

Katariina Sinivaara
Markkinointiassistentti
Katariina suhtautuu alaansa innokkaasti, ja hänelle markkinointi on muutakin kuin pelkkää käsien heiluttelua.

katariina.sinivaara@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: