Mitä graafisen ohjeiston kokoamisen työvaiheisiin kuuluu?

Teemme Kuplilla yritysilmeiden kokonaisvaltaisia päivityksiä sekä pienempiä piristyksiä esimerkiksi värimaailmaan tai logoon. Valmiit ilmeet kootaan graafiseksi ohjeistoksi, josta kenen tahansa on helppo tarkistaa värikoodit ja logon käytön suositukset. Tämä kirjoitus selventää, miten graafista ohjeistoa Kuplilla lähdetään koostamaan ja mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon matkan varrella.

Ohjeiston kokoamisen työvaiheet

Graafisen ilmeen päivitys lähtee aina workshop-työpajasta, jossa käydään läpi asiakkaan toiveet. Mitä tahdotaan päivittää ja onko nykyisessä ilmeessä jotakin, mikä tulee säilyttää mukana? Workshopin tarkoituksena on herätellä ajatuksia logosta, väreistä, typografiasta sekä mahdollisista muista ohjeistoon mukaan tulevista osista, kuten elementeistä, yrityskuoseista ja kuvituksista.

Ensimmäisessä workshopissa käydään tavallisesti läpi erilaisia Kuplin kokoamia kuvakollaaseja ja väripaletteja. Mikäli asiakas on valmiiksi löytänyt ilmeitä tai kuvastoa, joka miellyttää silmää erityisesti, tämä helpottaa suunnittelun aloittamista Kuplin päässä.

Workshopin pohjalta lähdetään suunnittelemaan ensimmäisiä vedoksia, jotka antavat asiakkaalle konkretiaa tulevasta ilmeestä. Ensimmäisiä vedoksia kannattaa tarkastella rauhassa ja miettiä onko suunta haluttu. Kommenttikierroksen jälkeen tehdään tarvittavia kehitysaskelia viimeistellympään suuntaan. Mikäli oikeaa suuntaa etsitään pidempään, on mahdollista pitää välitapaamisia, jotka auttavat eteenpäin kohti tavoiteltua lopputulosta.

Kun vedosten logosta, väripaletista ja fonteista on päästy lopputulemaan, kokoaa Kuplin graafikko ne yksiin kansiin, jonka pariin on tarvittaessa aina helppo palata. Ohjeisto kokoaa visuaalisen brändin ymmärrettävästi kaikille ja on ikään kuin ohjenuora kaikkeen visuaaliseen markkinointiin.

Kuinka pitkään ohjeiston koostamisessa menee?

Täysin uudistettavan ilmeen suunnitteluun kannattaa varata tarpeeksi aikaa, jotta lopputulos on aikaa kestävä. Uuden ilmeen toteutukseen on hyvä sitoutua vähintään kuukaudeksi, mutta useimmiten kokonaisvaltaiset ilmepäivitykset vievät noin kaksi kuukautta.

Muutaman kuukauden projektissa pystytään takaamaan sopiva työskentelytahti ja tarpeeksi aikaa välivedosten kehitykselle sekä lopun viimeistelytyölle. Mikäli ohjeiston suunnittelun yhteydessä tuotetaan uuden ilmeen pohjalta markkinointimateriaaleja, tuo tämä projektille lisäaikaa riippuen materiaalien määrästä.

Ottamalla nämä asiat huomioon varmistetaan, että päästään kaikkia miellyttävään lopputulokseen.

Tutustu asiakastarinaamme siitä, kuinka uudistimme Tekniska Föreningen i Finlandin ilmeen.

 

Aino Korpinen

Aino Korpinen
Graphic Designer
aino.korpinen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi:

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: