Osallistuin tiistaina 28.5. MarkkinointiKollektiivin järjestämään ”Markkinoinnin mittaaminen: Kohtaamisesta asiakkaaksi” -tapahtumaan Nesteen tiloissa. Mittaamisesta olivat puhumassa Mika Hyötyläinen Nesteeltä, Ilkka Särkiö Dagmarilta sekä Kati Alijoki Sanomalta. MarkkinointiKollektiivi on markkinoinnin ammattilaisten verkosto, joka on tullut itselle tutuksi aktiivisen Facebook-ryhmän myötä. Kollektiivi järjestää myös maksuttomia tapahtumia, jotka ovat olleet äärimmäisen suosittuja.

Markkinointi ja myynti kulkevat käsi kädessä

Mika Hyötyläisen ajatuksia mittaamisesta kuulinkin jo hiljattain MARK Kasvuaamu -tilaisuudessa, mutta tämä esitys ei ollut edellisen toisinto. Puheenvuorosta nousi tällä kertaa esille etenkin markkinoinnin ja myynnin yhteistyö sekä yhteisten tavoitteiden asettaminen. Vaikka yrityksissä markkinointi ja myynti voidaan monesti erottaa omiksi osastoikseen, tulisi tavoitteiden olla molemmilla yhteisiä. Hyötyläinen korosti puheessaan myös yhteisen viestinnän merkitystä. Markkinoinnin ratkaisuja ja tavoitteita perustellaan johtoryhmälle, mutta yhtä tärkeää on kertoa niistä myös muulle henkilöstölle, joita asia koskee. Mittaamisen osalta markkinoinnissa voi olla käytössä lukuisia mittareita, mutta niissä tulisi ennen kaikkea miettiä, kuinka ne ovat liitoksissa euroihin.

Koneoppimisen menetelmät markkinoinnissa

Ilkka Särkiön puheenvuorossa hypättiin syvään päähän markkinoinnin mittaamisessa, kun puhuttiin ID-tason datan malleista ja koneoppimisen menetelmistä. ID-tasolla lasketaan ja kerätään yksityiskohtaista dataa, joilla voidaan selittää konversioiden syitä, konvertoitumisen todennäköisyyttä sekä mitä toimenpiteitä markkinoinnissa kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Lyhytaikaista myynnin kasvattamista vai pitkäjänteistä brändin markkinointia

Kati Alijoki nosti puheessaan esille huomioita siitä, miten keinovalikoiman ja mittaamisen kehittymisen myötä markkinointipäättäjältä vaaditaan entistä monialaisempaa osaamista. Markkinoinnin mittaamisen osalta esille nousi myös huoli siitä, miten markkinoinnista on tullut entistä lyhytjänteisempää, koska lyhyen aikavälin mittaaminen on helppoa. Markkinoinnissa kuitenkin tarvitaan myös pitkäjänteistä tekemistä, varsinkin brändillisessä tekemisessä. Case-esimerkkinä brändin rakentamisesta kuultiin The Other Danish Guy -merkin kampanjasta, missä tulokset olivat varsin vaikuttavia.

Yhteenvetoa MarkkinointiKollektiivin tapahtumasta

Puheenvuorojen jälkeisessä yhteenvetokeskustelussa päästiin tarkemmin pureutumaan paikallaolijoiden kysymyksiin markkinoinnin mittaamisesta. Mittaamisen aloittamisessa tulisi muistaa, että markkinoinnin mittariston ei tarvitse olla aukoton eikä aloittamista kannata pelätä. Mittareiden valinnassa tulisi huomioida etenkin se, että saatuja tuloksia hyödynnetään jotenkin. Myynti on tärkeimpiä markkinoinnin mittareita, mutta muilla mittareilla voidaan myös avata sitä, miksi myyntiä ei tullut.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma tarjosi jälleen uutta ajateltavaa markkinoinnin mittaamiseen ja työkalujen hyödyntämiseen. Kiitokset MarkkinointiKollektiiville sekä Nesteelle tilaisuuden järjestämisestä!

 

Sanna Pyylampi
Project Coordinator
Sanna on Google-mainonnan ja verkkosivujen suunnittelija, joka innostuu tuloksen tekemisestä ja muutosten aikaansaamisesta.
sanna.pyylampi@kupli.fi

 

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: