Mitä seurata somemainonnan tuloksista?

Sosiaalisen median mainoskampanjan tulokset voivat olla aloittelijalle hepreaa. Mitä numeroiden ja lyhenteiden takaa löytyy ja ovatko tulokset hyviä? Helpointa on antaa kampanjoiden pyörittäminen ja tulosten tulkinta ammattilaisen käsiin, mutta tässä muutama poiminta siitä, mitä kaikkea raporteista kannattaa ainakin ottaa seurantaan.

Tulokset riippuvat tietenkin osaltaan siitä, millainen budjetti kampanjalle on asetettu. Tästä syystä esim. saatujen verkkosivuklikkausten määrä ei ole verrattavissa suoraan kampanjoissa, joissa on erisuuruiset budjetit. Mainostyökaluissa ja raporteissa onkin tarjolla lukuja, jotka auttavat tekemään vertailuja eri kampanjoiden välillä.

Ostopolun eri vaiheissa voidaan seurata eri asioita. Digimainontakanavat ovat niin älykkäitä, että kun niille kerrotaan kampanjaa luodessa, mihin kohtaan ostopolkua kampanjan halutaan osuvan, ne myös osaavat optimoida mainosten näyttöä oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Ostopolun alkupään seuranta – näkyvyys

Mainoskampanjassa seurattavat asiat riippuvat mainonnan tavoitteista. Jos sosiaalisen median mainoskampanjan päätavoitteena on saada näkyvyyttä brändille, ja sen tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman suuri määrä näyttökertoja tai tavoitettuja käyttäjiä, kannattaa tuloksista seurata CPM:ää (cost per mille) eli sitä, kuinka paljon tulee tuhannen näyttökerran hinnaksi.

Toki seurataan myös sitä, kuinka monta näyttökertaa kampanjan mainoksille on saatu ja kuinka monta käyttäjää tavoitettu, CPM vain ikään kuin sitoo yhteen nämä asiat kertomalla, kuinka tehokkaasti tavoittaminen on tapahtunut.

Meta tarjoaa seurattavaksi mittariksi brändin tunnettuus -tavoitteella myös arviota muistamisen muutoksesta. Tämä mittari kertoo siis, kuinka monen henkilön FB arvelee rekisteröineen brändisi mainonnan seurauksena juuri kyseisen kampanjan aikana. Tuloksen saamista varten FB kysyy tietyltä käyttäjäjoukolta, muistaako se nähneensä yrityksesi mainontaa viime aikoina, ja tulokset lasketaan saatujen vastausten perusteella. Ne ovat siis luonnollisesti arvioita, eivät tarkkoja lukumääriä.

Eteenpäin ostopolulla – harkinta vaatii toimintaa

Ostopolulla edettäessä kampanjan tavoitteena voi olla esim. linkin klikkaukset. Tällöin halutaan siis sosiaalisen median käyttäjän klikkaavan mainoksessa olevaa linkkiä ja siirtyvän mainostajan verkkosivuille lukemaan lisää ja mahdollisesti myös konvertoitumaan. Klikkaustavoitteella luoduissa kampanjoissa parhaiten menestyksestä kertoo CPC (cost per click) eli yksittäisen klikkauksen keskimääräinen hinta ja CTR (click through rate) eli klikkausprosentti (kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä).

Kampanjoiden optimoinnissa ja kehityksessä pyritään luonnollisesti mahdollisimman matalaan CPC:hen ja korkeaan CTR:ään.

Ostovaiheessa seurataan konversioita

Ostopolun aivan loppupäässä tavoitteena voi olla puhtaasti konversioiden saaminen eli esim. yhteydenotot suoraan mainoksen/verkkosivujen kautta tai verkkokaupan myynti. Tässä vaiheessa seurattavana mittarina on yleensä CPA (cost per acquisition/action) eli konversioiden keskimääräinen hinta ja konversioprosentti (kuinka suuri osa verkkosivukävijöistä on konvertoitunut). Tietenkin kannattaa seurata myös kaikkia edellisissä ostopolun vaiheissa mainittuja mittareita. Lue täältä tarkemmin konversioista.

Huomaa, että jos verkkosivukävijä ei ole hyväksynyt sivustollenne tullessaan markkinoinnin evästeitä, ei sosiaalisen median kanavan seurantaeväste valitettavasti tällöin pysty seuraamaan hänen käyttäytymistään verkkosivuillanne ja rekisteröimään konversiota.

Miten tuloksia tulkitaan?

Se, mitkä tulokset ovat hyviä ja mitkä huonoja, riippuvat paljon siitä, mitä markkinoitte. Muille yrityksille palveluita tarjoavan B2B-yrityksen kampanjatulokset voivat näyttää todella paljon heikommilta kuin suoraa kuluttajakauppaa tekevän B2C-yrityksen tulokset, mutta nämä eivät olekaan suoraan verrannollisia keskenään. B2B-yritys saa yhdestä klousatusta diilistä melko varmasti huomattavasti suuremman voiton kuin B2C-yritys esim. yhdestä verkkokauppatilauksesta, joten sen on oltava myös valmis maksamaan verkkosivukäynneistä ja liideistä B2C-yritystä enemmän.

Tulokset ovat siis yksilöllisiä, ja pidemmän ajan seurannalla aletaan ymmärtää, mitkä tulokset ovat hyviä. Kun mainostusta tehdään pitkään, opitaan myös näkemään, millaiset sisällöt vetoavat kohdeyleisöönne parhaiten ja myös mainoskanavan algoritmi oppii kohdentamaan mainontaa mahdollisimman hyvin.

Jäikö jokin termi vielä epäselväksi? Tutustu aiemmin julkaisemaamme Digimarkkinoinnin pieneen sanakirjaan.

Kuplilla on kokemusta erilaisista sosiaalisen median mainontakampanjoista ja niiden tulosten raportoinnista ymmärrettävästi. Jos tarvitset osaajan tekemään mainontaa puolestasi, tutustu palveluumme ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen

Tiia Moilanen
Markkinoinnin suunnittelija
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: