Miten yritysblogin ylläpito voi vaikuttaa brändiinne?

Taitavasti ja suunnitelmallisesti ylläpidetty yritysblogi on digitaalinen näyteikkuna yrityksenne tekemiseen ja osaamiseen, joten se voi vaikuttaa yrityksenne brändiin huomattavasti. Blogin kautta tarjoatte potentiaalisille asiakkaillenne tietoa heitä kiinnostavista asioista, samalla he saavat käsityksen asiantuntijuudestanne. Kaiken tämän lisäksi he löytävät teidät helpommin hakukoneista!

Kaikki lähtee löydettävyydestä

Digimarkkinoinnin tekeminen kannattaa aloittaa verkosivuista. Kiinteille verkkosivuille ei voi kirjoittaa auki aivan kaikkea osaamisestanne, vaan avuksi on hyvä ottaa yritysblogi.

Verkkosivujen menestyksen avaimia ovat löydettävyys ja käytettävyys, jotka kulkevat rinta rinnan. Kun potentiaalinen asiakas etsii tarjoamaanne palvelua tai tuotetta, on hänen löydettävä teidät mahdollisimman helposti hakukoneista ja osattava navigoida sivuille päästyään siellä paikasta toiseen löytääkseen tarvitsemansa asiat. Sekava sivusto vaikuttaa kävijän mielikuvaan brändistänne välittömästi.

Verkkosivuston löydettävyyteen vaikuttavat teknisten asioiden lisäksi erittäin paljon sivuston tekstisisällöt, joista hakukoneeseen nousevien pätkien perusteella googlettajan pitäisi pystyä päättelemään, tarjoaako sivustonne vastauksen juuri hänen kysymyksiinsä. Kirjoittamalla säännöllisesti uusia blogikirjoituksia, jossa erityyppisten asiakassegmenttienne kysymyksiin tarjotaan vastauksia, on teillä mahdollisuus nousta vähitellen yhä ylemmäs hakutuloksissa ja tätä kautta saada yhä enemmän klikkauksia. Tämä vaatii kuitenkin pitkäpinnaista työtä, taustatutkimusta ja aidosti asiakaskuntaanne auttavia sisältöjä.

Asiantuntijuus esille

Yritysblogi on loistava kanava brändin rakentamiseen, kun halutaan, että organisaationne asiantuntijuus näkyy ulospäin. Blogikirjoitukset voivat olla joko tietyn osaajanne nimissä julkaistua tai organisaatiotanne yleisesti edustavia tekstejä. Pääasia on, että kohderyhmänne saavat niistä sen, mitä tarvitsevat.

Blogiteksteissä huomioidaan siis eri kohderyhmät, joita voi olla useita. Tällöin myös sisältötyypit voivat vaihdella. Jos kohderyhmänne ovat tietyn alan asiantuntijat, on tekstin asiapuoli ja termit oltava hallussa. Jos taas tavoitellaan suurta yleisöä, on tekstin yleistajuiseen ymmärrettävyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota, vaikkeivät termit yms. tällöinkään saa olla virheellisiä.

Myös sisältöjen jakelulla ja yhteistyöllä on merkitystä

Kun loistava blogisisältö on julkaistu verkkosivuilla, kannattaa se laittaa jakeluun ensinnäkin yrityksen markkinointikanavissa: uutiskirjeessä, sosiaalisessa mediassa jne. Parhaiten tulosta tuottavia sisältöjä kannattaa hyödyntää useampaankin kertaan. Lisää sisältöjen jakelusta voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestamme.

Yhteistyöllä on merkitystä siinä mielessä, että kun annatte yritysbloginne suunnittelun ja toteutuksen ammattilaisten, kuten osaavan markkinointitoimiston käsiin, saatte laadukasta sisältöä verkkosivuillenne ennakkoon suunnitellun mukaisesti. Voit lukea blogiartikkelistamme, miten yritysblogin ulkoistus tapahtuu käytännössä.

Harvan organisaation asiantuntijoilla on käytössään niin paljon työaikaa, että blogikirjoituksia syntyisi, vaikka sujuvakynäisiä työntekijöitä teillä olisikin. Markkinointitoimiston kanssa suunnittelette niin blogikirjoitusten sisällöt kuin jakelun. Asiantuntijat huolehtivat luonnollisesti myös hakukoneoptimoinnista. Työn tuloksia seuraamalla blogikirjoitukset saadaan jatkossa vastaamaan yhä paremmin sitä, miten potentiaaliset asiakkaanne saavat brändistänne irti juuri sen, mitä he tarvitsevat.

Kupli on kokenut tekijä niin sisältöjen suunnittelussa kuin tuotannossakin monien eri alojen yrityksille ja organisaatioille. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voisimme parhaiten parantaa yrityksenne brändiä yritysblogin avulla! Täällä voit tutustua sisällöntuotannon palveluihimme.

Tiia Moilanen

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: