Sosiaalista mediaa päivitetään aktiivisesti ja mainoskampanjoita pyörii jatkuvasti. Julkaisuihin tulee tykkäyksiä ja verkkosivuilla on liikennettä. Auttavatko nämä asiat kuitenkaan saavuttamaan tavoitteitasi ja miten mittaat sen? Jos epäilyttää, ovatko markkinoinnin tavoitteet kunnossa, lue eteenpäin.

Markkinoinnin tavoitteet tarvitsevat rinnalleen toimivan mittariston

Markkinoinnin tavoitteet ohjaavat markkinointiasi ja antavat sille suunnan. Jokaisen markkinoinnin toimenpiteesi tulee olla perusteltu tavoitteidesi mukaan ja viedä kohti niitä. Näin ollen tavoitteet tarvitset rinnalleen sopivan mittariston, jolla seurataan niiden toteutumista. Tavoitteiden ja oikeanlaisten mittarien asettaminen on tärkeimpiä asioita markkinoinnissa, jotta markkinointi ei ole turha kuluerä, vaan tuo lopulta enemmän rahaa sisään kuin käyttää sitä.

Esimerkiksi tunnettuuden lisäämisestä markkinoinnin tavoitteena puhutaan paljon. Ongelma on tällöin mittaaminen – tunnettuuden mittaaminen on työlästä ja vaatii pidemmän aikavälin tarkastelun. Tarvitaan siis myös konkreettisia tavoitteita, joihin voidaan vaikuttaa ja joita voidaan mitata lyhyelläkin aikavälillä.

Millainen on hyvä tavoite?

SMART. Tämä sääntö kannattaa jokaisen opetella. Oli kyseessä sitten markkinoinnin tai työntekijöiden tavoitteet, kannattaa aina tavoitteita asetettaessa tarkistaa, että kyseinen kaava toteutuu. Mitä SMART siis tarkoittaa?

S = Specific
M = Measurable
A = Attainable
R = Relevant
T = Time-bound

Suomeksi siis tavoitteiden tulee olla tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa, yrityksesi liiketoiminnan kannalta järkeviä ja tärkeitä sekä aikaan sidottuja. Otetaan esimerkkinä kaksi tavoitetta:

”Haluamme saavuttaa lisää myyntiä.”
”Tavoitteenamme on saavuttaa 5%:n kasvu kokonaismyynnissä seuraavan 6 kuukauden aikana.”

Huomasit varmasti heti, että jälkimmäinen näistä tavoitteista on SMART-mallin mukainen ja ensimmäinen ei. Jälkimmäistä tavoitetta voi helposti mitata ja seurata, päästiinkö tähän tavoitteeseen.

Jos pidetään äskeinen SMART-tavoite esimerkkinä, kannattaa se markkinoinnin näkökulmasta purkaa vielä pienempiin osiin. Jotta myynti saadaan kasvamaan, on joko saatava uusia asiakkaita tai aktivoida olemassa olevia tekemään suurempia ostoksia. Jos keskityttäisiin uusiin asiakkaisiin, voisi yksi markkinoinnin tavoitteista liittyä uusien liidien hankkimiseen. Tavoitteita kannattaa lähteä purkamaan ketjussa takaisinpäin ja miettiä aina, millaisia välitavoitteita asetetaan, jotta päästään päätavoitteiseen.

Ota siis esille markkinoinnin tavoitteet, ja mieti, täyttävätkö ne SMART-kaavan. Jos tämä tuntuu hankalalta, me autamme asettamaan tavoitteet ja mittarit, sekä suunnittelemaan keinot niiden saavuttamiseksi.

 

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: