Mittaa paremmin yhdistämällä asiakaspolku tavoitteisiin ja mittareihin

Markkinoinnille on tärkeää asettaa tavoitteet ja erityisesti sellaiset tavoitteet, että niitä pystytään mittaamaan. Yhdistämällä asiakaspolku ja tavoitteet voidaan myös mittaaminen rakentaa oikeiden asioiden ympärille.

Tavoitteet tekemisen lähtökohtana

Aiemmin PuheKuplilla-blogissamme olemmekin puhuneet siitä, että tavoitteiden pitäisi olla tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja aikaan sidottuja eli lyhyesti SMART-kaavan mukaan mietittyjä. Tavoitteet on hyvä kirjata ylös ja niitä kannattaa miettiä erityisesti tietylle aikavälille, sillä on aivan eri tavoitella tiettyä asiaa kuukauden kuin vuoden aikajänteellä. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita tarvitaan, joten tavoitteita on tärkeää olla molempia, sillä pienemmät tavoitteet vievät kohti isompaa tavoitetta.

Ostopolku mittaamisen tueksi

Kun tavoitteet on mietitty, on hyvä tarkastella myös ostopolkua ja sen vaiheita. Ostopolun vaiheet lyhyesti ovat tietoisuus, harkinta, osto ja sitoutuminen eli aluksi asiakas pitää saada tietoiseksi palveluistanne ja tuotteistanne, ja sen jälkeen, mikäli kiinnostus on saatu herätettyä, asiakas siirtyy kohti harkintavaihetta ja vasta sen jälkeen ostaa. Oston jälkeen asiakas on tärkeä saada myös sitoutettua ja palaamaan.

Jos potentiaalinen asiakas ei ole koskaan kuullutkaan yrityksestänne, tuotteista tai palveluista, on hyvin kaukaista lähteä mittaamaan sitä, kuinka paljon myyntiä saadaan kasvatettua. Myynnin kasvua on toki tärkeä mitata, mutta sen lisäksi on hyvä asettaa aivan ostopolun alkuvaiheeseen mittareita, joilla pystytään tarkkailemaan tietoisuus- ja harkinta-vaiheen asiakkaita. Yksinkertaisimmillaan voidaan katsoa esimerkiksi verkkosivujen kävijämäärien kasvua tai palaavien käyttäjien määrää. Käytännössä tärkeää on asettaa eri tasoisia mittareita, jotta kokonaisuutta saadaan tarkasteltua järkevästi.

Rakenna tavoitteet, mittarit ja ostopolku rinnakkain

Rakentamalla tavoitteet ja mittarit rinnakkain ostopolun kanssa saadaan aikaan kokonaisuus, jolla pystytään tarkastelemaan markkinoinnin vaikuttavuutta kokonaisvaltaisesti. Yhden asian mittaamisella ei usein päästä kovin pitkälle, vaan on tärkeä rakentaa mittaristo niin, että tulokset nähdään aivan ostopolun alusta sitoutumiseen asti. Näin ei päädytä tilanteeseen, jossa mitataan mittaamisen ilosta, vaan saadaan rakennettua mittaristo, josta on oikeasti hyötyä.

 

Mari Orpana


Mari Orpana

Mietitäänkö yhdessä yrityksellenne parhaat keinot markkinointiin?
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: