Aikaisemmin kerroimme, miten avainsana-analyysilla voidaan kartoittaa oikeat avainsanat, joilla yritys haluaa tulla löydetyksi. Hakusanamainontaa tehdessä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että asiakkaiden käyttämät hakutermit voivat olla samankaltaisia kuin avainsanasi, mutta tarjoamiesi palveluiden tai tuotteiden kannalta täysin epärelevantteja. Hakumainontakampanjoita suunnitellessa onkin tärkeää ottaa huomioon negatiiviset avainsanat, jotta mainokset saadaan kohdistettua nimenomaan palveluistasi kiinnostuneille henkilöille ja turhat klikkaukset karsittua pois.

Mitä negatiiviset avainsanat ovat?

Negatiivisella avainsanalla tarkoitetaan hakusanaa, joka estää mainoksen näkymisen kannaltasi epärelevantin haun yhteydessä. Negatiivisia avainsanoja määrittämällä voit varmistaa, että mainoksesi näkyvät useammin potentiaalisille asiakkaille ja budjettisi ei kulu turhiin klikkauksiin. Kun epärelevantit klikkaukset estetään, myös avainsanojen laatupisteet pysyvät korkealla tasolla.

Suunnitellessasi kampanjoiden avainsanoja, mieti myös samankaltaisia hakutermejä, jotka eivät vastaa tarjoamiasi palveluita tai tuotteita. Esimerkiksi jos yrityksesi tarjoaa klassista hierontaa ja käytät avainsanaa ”hieronta”, mainoksesi voivat näkyä myös henkilöille, jotka hakevat intialaista päähierontaa, kuumakivihierontaa tai aikuisille suunnattuja palveluita. Monet etsivät Googlesta myös kokemuksia palveluista, joten negatiivisiin avainsanoihin kannattaa lisätä esimerkiksi kielteiset adjektiivit, kuten ”huono”, ”hidas” ja ”kallis”.

Negatiivisten avainsanojen määrittäminen

Negatiiviset avainsanat voidaan määrittää mainosryhmä- tai kampanjakohtaisesti. Voit myös luoda negatiivisten avainsanojen luettelon, jota voidaan käyttää kaikissa haluamissasi kampanjoissa. Avainsanat voivat olla tarkan haun, ilmaushaun tai laajan haun avainsanoja.

Mainoskampanjoiden pyöriessä on tärkeää seurata asiakkaiden käyttämiä hakutermejä ja tarvittaessa lisätä avainsanoja negatiivisten avainsanojen joukkoon.

Negatiivisten avainsanojen avulla voit varmistaa, että mainoksesi näkyvät potentiaalisille asiakkaille, budjettisi ei kulu turhiin klikkauksiin ja mainosten laatupisteet pysyvät korkealla.

Voisimmeko auttaa yritystäsi Google-mainonnassa?
Ota rohkeasti yhteyttä – me Kuplilla autamme mielellämme!

Sanna Pyylampi

Sanna Pyylampi
Marketing Intern
Sanna on Google-mainonnan ja verkkosivujen suunnittelun harjoittelija, joka innostuu tuloksen tekemisestä ja muutosten aikaansaamisesta.
sanna.pyylampi@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: