Tässä kirjoituksessa kerromme, miten tuotteistaminen edistää liiketoimintaa ja miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota.

Käytämme paljon aikaa tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Kulutukseen erikoistunut yhteiskuntamme ostaa hyödykkeitä globaaleilta markkinoilta ja vaatii ostoprosessilta yhä enemmän elämyksellisyyttä. Joku rakastaa shoppailua ja etsii aina uusia trendejä. Toinen haluaa ostaa mahdollisimman nopeasti ja vain parasta laatua. Kolmas pohtii valintojaan pitkään ja tekee perusteellisen vertailun ennen lopullista ostopäätöstä.

Mietipä hetki, millaisia asioita sinä pidät tärkeänä ostoprosessissa ja mikä saa sinut ostamaan? Kiinnitätkö huomiota tuotteen laatuun, takuuseen tai hintaan, vai saako inspiroiva tarina ja jonkun muun asiakkaan suositus sinut ostotuulelle? Edistääkö brändi, asiantuntijan neuvo ja suositus ostopäätöstäsi vai oletko täysin itseohjautuva ja valveutunut ostaja?

Tuotteistaminen on oiva tapa erottautua kilpailijoista

Tuotteistaminen on noussut tärkeään osaan digitalisaation myötä, koska lähes kaikki tuotteet ja palvelut ovat siirtyneet myös verkkoon. Asiakkaan ostopolku on muovautunut, vertailusta on tullut entistä helpompaa ja melkein kaikki yritykset tarjoavat palveluita fyysisten tuotteiden lisänä. Netistä ostaminen on arkipäivää ja verkkokaupat kehittyvät parhaillaan kokonaisvaltaisiksi palvelukanaviksi, joiden kautta asiakas saa kaiken tarvitsemansa.

Miten tuotteistaminen edistää liiketoimintaa ja miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota?

Liiketoiminnan ytimestä tulisi aina löytyä asiakas, oli se sitten kuluttaja tai yritys. Aina tarkoituksena tuottaa arvoa ja tulosta. Kun asiakkaan ja yrityksen visio tähtäävät kohti samaa tavoitetta, on asiakassuhteella erinomaiset edellytykset. Nykypäivän tarjonta on monesti hyvin runsasta ja asiakkailla on alati kasvava mahdollisuus valinnanvaraan. Kansainvälinen kilpailu kiristyy ja kotimaisten yritysten tulisi kiinnittää erityisesti huomiota digitaalisten palveluiden tuotteistamiseen, jotta kilpailukyky voitaisiin säilyttää markkinoilla. Toiminnan kehityksessä esiin nousevat yrityksen tehokkuus, erottuvuus ja arvontuotannon tärkeys.

Tuotteistamisella voidaan hakea ratkaisua erilaisiin liiketoiminnan haasteisiin. Pääsääntöisesti pyritään liiketoimintaprosessien ketteryyteen, toiminnan tehokkuuteen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen. Tuotannon konseptointi, asiakaspolun tunnistaminen ja sen kehittäminen sekä palvelutarjonnan selkeyttäminen tähtäävät yhdessä kohti tuloksellista liiketoimintaa ja kasvua.

Mitä tuotteistamiseen kuuluu?

Palvelun yksityiskohtainen määrittäminen ja asiakaskontaktien huomioiminen palvelutuotannossa edistävät palvelun laatua ja samalla konseptointi parantaa tuotannon tehokkuuden seurantaa. Kun palveluprosessin kehityskohteet tunnistetaan ja tuotannolle voidaan asettaa selkeät mittarit, voidaan ketterä tuotteistamisen kehitys ottaa osaksi jokapäivästä toimintaa.

Milloin kannattaa tuotteistaa?

Tuotteistamiseen ryhdytään monesti silloin, kun halutaan selkeyttää liiketoiminnan prosesseja, parantaa tuotteen myyntiä ja asiakaslähtöisyyttä, kehittää palveluita ja parantaa tulosta. Tuotteistamisprojekti voi olla lähtölaukaus kokonaisvaltaiselle tuotekehitykselle tai yksittäisen tuotteen lanseeraukselle. Prosessin aikana uusi tuote saatetaan pilotoida ensiasiakkaan kanssa tai jo olemassa olevaa tuotetta voidaan päivittää nykyajan tarpeita vastaavaksi. Tärkeintä on määrittää tavoitteet tuotteistukselle ja koota hyvä tiimi prosessin toteutukseen. Kun kerran tuotteistamiseen ryhtyy, syntyy samalla tuloksen tavoittelusta työskentelyä ohjaava toimintamalli, jonka avulla tuotteita on mahdollista jatkokehittää yhä paremmiksi. Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja niin tulisi olla myös tuotteiden.

Kiinnostuitko tuotteistamisesta?

Kupli tilasi digitaalisen asiantuntijapalvelun tuotteistamisen kehityksestä minulta opinnäytetyön ja tuotos on nyt julkaistu. Kannattaa ottaa rento asento ja kurkistaa tuotteistuksen kiehtovaan maailmaan, sillä mukaan saattaa tarttua muutama huippuammattilaisen vinkkikin. Lue opinnäyte ja poimi parhaat neuvot itsellesi!

Kupli on strateginen ja aikaansaava markkinointitoimisto Helsingissä. Lue palveluistamme ja ota yhteyttä!

 

Suvi Rosqvist

Suvi on Kuplin Social Media Specialist,
ja ottaa haltuun haasteen kuin haasteen.

suvi.rosqvist@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: