Onnistuneen kampanjasivun elementit

Kirjoitin aikaisemmin, millainen merkitys kampanjasivulla on kampanjan onnistumisessa ja mitä asioita sillä tulisi huomioida. Pureudutaan seuraavaksi tarkemmin siihen, mitkä elementit tekevät kampanjasivusta onnistuneen.

 1. Tavoitteet ja kohderyhmät

Ennen kuin kampanjasivua lähdetään tarkemmin rakentamaan, tulisi tavoitteet ja kohderyhmät määritellä. Kenelle sisällöt on kohdennettu ja millä keinoilla heidät tavoitetaan? Entä millaisia tavoitteita itse kampanjalle on asetettu. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • tuotteen tai palvelun myynti
 • tietoisuuden lisääminen
 • oppaiden lataukset
 • esittelyn tai tarjouksen pyytäminen
 • uutiskirjeen tilaus
 • yhteydenotot

Kun tavoitteet ja kohderyhmät on määritelty, voidaan lähteä miettimään sivun rakennetta ja sisältöjä.

 1. Kampanjasivun selkeys

Kampanjasivua suunnitellessa tulisi miettiä, mitä halutaan tuoda esille ja mikä on sisältöjen keskinäinen tärkeysjärjestys, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin. Tehdäänkö kampanjalle vain yksi sivu vai tarvitaanko kokonainen sivusto. Kuuluuko se osaksi yrityksen nykyistä sivustoa vai luodaanko kokonaan erillinen sivusto?

 1. Myyvä ja kohderyhmää puhutteleva sisältö

Myyvät ja kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ovat yksi tärkeimpiä asioita, mitä kampanjasivulla tulee huomioida. Onko kohderyhmä tarkasti rajattu vai tavoitellaanko laajemmin erilaisia yleisöjä? Tämä määrittelee myös kirjoitustyylin ja tavan puhutella kävijää. Jos kampanjasivun tarkoituksena on lisätä verkkokaupan myyntiä, tekstisisällöt voi jättää vähemmälle ja keskittyä tuomaan tuotteet ja muut yksityiskohdat, kuten tarjoukset ja kampanjan kesto esille.

 1. Visuaalisuus

Visuaalisesti tyylikäs sivu houkuttelee tutustumaan kampanjaan tarkemmin. Suunnittelussa on syytä huomioida, mihin kävijän katse ensimmäisenä kiinnittyy ja mihin sen tulisi kiinnittyä. Kaikkea tietoa ei kannata sisällytää heti aloitusnäkymään.

 1. Toimintaan ohjaaminen ja CTA:t

Kampanjasivulle asetetut tavoitteet määrittävät, mitä kävijän halutaan tekevän. Selkeät toimintakehoitukset eli CTA:t (Call-To-Actionit) ohjaavat käyttäjiä tekemään haluttuja toimintoja.

 1. Käytettävyys ja mobiiliystävällisyys

Mobiiliystävällisyys tulisi nykypäivänä huomioida jokaisella sivustolla. Useimmilla B2B-yrityksillä desktop on vielä selaukseen käytettävistä laitteista johtavassa asemassa, mutta varsinkin B2C-yrityksillä mobiilikäyttäjien osuus on yli 50 %, monilla jopa yli 70 %. Myös muilta osin sivuston käytettävyys on syytä asettaa efektien ja muiden tehokeinojen edelle.

 1. Hakukoneoptimointi

Monet kävijät voivat nähdä mainontaa esimerkiksi TV:ssä tai ulkomainoksissa, mutta eivät heti sillä hetkellä tutustu kampanjaan. Siksi kampanjasivun löydettävyydestä ja hakukoneoptimoinnista tulisi pitää huolta. Muista nostaa kampanja esille sivustollasi ja optimoida sisällöt niin, että sivu löytyy helposti hakukoneiden tuloksista.

 1. Analytiikka

Verkkosivuseurannan ja tavoiteseurannan asettaminen kampanjasivulle varmistaa, että saat konkreettisia tuloksia ja voit tarvittaessa tehdä sivulle korjausliikkeitä, mikäli analytiikasta nousee esille ongelmakohtia esimerkiksi latautumisaikojen tai kävijöiden liikkumisen osalta.

Edellä mainitut kahdeksan kohtaa huomioimalla varmistat, että saat täyden hyödyn irti kampanjasivusta.

Tarvitseeko organisaationne myyvän kampanjasivun tai kokonaisen sivuston? Tiesithän, että meiltä saat sekä kampanjasivustot että kampanjasuunnittelun palvelut. Kysy lisää tai pyydä tarjous!

 

Sanna Pyylampi
Digital Marketing Coordinator
Sanna on Google-mainonnan ja verkkosivujen suunnittelija, joka innostuu tuloksen tekemisestä ja muutosten aikaansaamisesta.
sanna.pyylampi@kupli.fi

 

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


 

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: