Osaava sisällöntuottaja voi parantaa brändiäsi ja näkyvyyttäsi

Kun ulkoistat yrityksen tai organisaation sisällöntuotannon sisällöntuottajalle, saat ammattilaisen luomat sisällöt verkkosivuillesi ja muihin kanaviin. Mitä hyötyä tästä on käytännössä? Ja miten sisällöntuottaja pystyy tuottamaan juuri sellaista sisältöä, jota sinä haluat?

On olemassa tekstisisältöjä ja visuaalisia sisältöjä eli kuvia, videoita yms. Tässä tekstissä keskitymme nimenomaan tekstisisältöjen tuottamiseen.

Mikä tai kuka on sisällöntuottaja?

Sisällöntuottaja on tekstintuotannon ammattilainen. Hän voi kirjoittaa tekstit yrityksenne verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin, blogiin tai vaikkapa uutiskirjeisiin. Sisällöntuottaja ei ole aivan sama, kuin copywriter, joka kirjoittaa enemmän mainospainotteisia tekstejä, mutta toki nämä roolit usein menevät ristiin. Sisällöntuotannon tuloksena syntyy usein tekstejä sisältömarkkinoinnin tarpeisiin, jonka tarkoituksena on mm. tuottaa lisäarvoa asiakkaallenne ostopäätöksen harkinnan pohjaksi.

Hyvällä sisällöntuottajalla on erinomaiset tiedonhakutaidot: jos hän ei tiedä jotain asiaa, hän selvittää sen nopeasti.

Miten sisällöntuottaja voi kirjoittaa näköistänne tekstiä?

Olisi kätevää, jos kaikille sisällöntuottajan asiakkaille määriteltäisiin oma tone-of-voice, jossa tekstin tyyli määriteltäisiin eri kanaviin. Haluatteko olla asiallisia vai leikitellä sanoilla? Käytättekö puhekieltä? Jos äänensävyä ei erikseen ole määritelty, voitte omin sanoin kertoa sisällöntuottajallenne, mitä odotatte häneltä, ja näyttää aiempia sisältöjä esimerkiksi.

Sisällöntuottaja tietää paljosta vähän, mutta hän ei yleensä tunne omaa erityisalaanne aivan niin perin pohjin, kuin te itse. Hänelle on siis varmasti hyötyä siitä, jos kerrotte esimerkiksi ranskalaisin viivoin, mitä kullakin verkkosivulla pitäisi kertoa. Lisäksi hän arvostaa esimerkiksi aiheesta aiemmin tekemiänne materiaaleja, joista voi kerätä faktoja. Hän voi myös esittää teille kysymyksiä, joihin antamanne vastaukset toimivat tekstin runkona. Joskus verkkosivu- tai blogiteksti voidaan muokata myös muuhun tarkoitukseen kirjoitetusta tekstistänne, kuten luentomateriaaleista.

Miten sisällöillä voi vaikuttaa näkyvyyteen?

Verkkosivu- ja blogitekstejä luodessa SEO:on eli hakukoneoptimointiin erikoistunut sisällöntuottaja osaa ottaa huomioon hakukonenäkyvyyden, jos olette tästä sopineet. Tällöin hän rakentaa tekstin niin, että hakukoneesta tietyllä avainsanalla hakuja tekevät löytävät sivunne mahdollisimman helposti. Sisältösuunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä hakukonemainonnan kanssa, jotta tekstisisällöt ja hakukonemainokset tukisivat toisiaan. Näin voidaan parantaa Googlen pisteytyksiä, mistä seuraa enemmän vastinetta hakukonemainontaan panostamallenne rahalle.

Hyvä sisällöntuottaja on myös tarkka tekstin oikeakielisyydestä ja monipuolisuudesta. Virheitä vilisevä tai suoraan toisesta kielestä käännetyltä kuulostava teksti ei houkuttele lukemaan verkkosivujanne pitkään ja voi jopa heikentää brändinne imagoa.

Myös sosiaalisen media puolella tekstisisällöt vaikuttavat näkyvyyteen: jos päivityksenne houkuttelevat tykkäyksiin, kommentteihin ja jakoihin, näkyvät ne entistä useammalle. Kun tekstien tuottaja tuntee sekä asiansa että eri somekanavat, osaa hän aloittaa tekstin niin, että se houkuttelee lukemaan pidemmälle.

Meillä Kuplilla sisällöntuotantoon on panostettu jo pitkään. Tarjontaamme kuuluvat hakukoneoptimoidut yritysblogit, sisällöntuotanto verkkosivuille sekä sosiaalisen median ylläpito.

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: