Pieni brändisanakirja eli brändin 7 ydinkäsitteen määritelmät

Hyvä brändi on loistava työkalu kilpailijoista erottautumiseen. Brändin määritelmä ja siihen olennaisesti sidoksissa olevat termit saattavat olla kuitenkin vaikeita ymmärtää tai erottaa toisistaan. Siksi pieni oppitunti brändin ydinkäsitteisiin lienee paikallaan. Listasimme 7 brändiin liittyvää käsitettä selityksineen, jotka kannattaa pitää mielessä brändityötä tehdessä.

Psst! Jos brändi konseptina on vielä vieras, kannattaa tutustua aivan ensiksi siihen, mitä yrityksen brändillä tarkoitetaan.

Brändi
 • Tuote(merkki), yritys tai henkilö, jolle on markkinoinnin avulla syntynyt laaja tunnettuus.
 • Kaikkien yritykseen liittyvien mielikuvien yhtymä, joka voi tuoda yritykselle lisäarvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.
Visio, missio & arvot
 • Visio = yrityksen tulevaisuuden suunta ja pitkän tähtäimen tavoite
 • Missio = yrityksen olemassaolon tarkoitus
 • Arvot = perusperiaatteet, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa
Ydinviesti
 • Ydinviesti kiteyttää houkuttelevasti yrityksenne liiketoiminnan ytimen. Se viestii yrityksen olemassaolon tarkoituksen, ja selkeyttää markkinointia.
 • Jos yrityksellä on laaja palvelutarjooma, myös yksittäisille palveluille ja tuotteille voi luoda omat ydinviestit.
Brändistrategia
 • Brändistrategia on suunnitelma siihen, millä keinoilla erottaudutaan ja voitetaan asiakkaiden uskollisuus.
 • Brändistrategiassa määritellään nykytila ja asemointi kilpailijakentällä sekä kohderyhmän tarpeet.
USP = unique selling point
 • Markkinoinnin konsepti, jonka avulla pyritään erottautumaan kilpailijoista ja saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla.
 • Lause tai virke, joka viestii yrityksen kilpailuedun, eli miten juuri kyseisen yrityksen tuote tai palvelu eroaa kilpailijoiden vastaavista
Asiakaslupaus
 • Kiteyttää, mitä hyötyä asiakas tuotteen tai palvelun käyttämisestä saa.
 • Lause, joka ilmaisee, miksi juuri teidän yrityksenne tuotteet tai palvelut ovat markkinoiden parhaita, ja miksi asiakkaan tulisi valita juuri teidät.
Mainoslause
 • Mainoslause eli slogan on kaupallinen iskulause, joita käytetään mainonnassa.
 • Mainoslauseen tarkoitus on kiinnittää katsojan huomio, ja sitä käytetään luomaan mielikuvia tuotteesta tai yrityksestä.

Nyt kun brändin määritelmä ja sen ydinkäsitteet ovat hallussa, on aika miettiä, miten yrityksen brändiä voisi parantaa. Kupli luo yrityksellenne mm. brändistrategian ja kiteyttää ydinviestit. Ota yhteyttä!

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: