Kerroin aiemmassa blogitekstissä Sarasen koulutusohjelmasta, jonka kautta päädyin töihin Kuplille. Tässä tekstissä kiteytän hieman oppimaani ja kerron missä mennään nyt, kun koulutusjakso on ohi.

Puoli vuotta kestäneen koulutuksen aikana olen saanut digimarkkinoinnin perusteiden ohella sekä hyvin laaja-alaista näkemystä että täsmällistä ja ajankohtaista tietoa useasta eri digitaalisen markkinoinnin osa-alueesta. Liiketoiminnan perusteet itselläni oli jo hallussa aiempien tutkintojen kautta, joten siihen päälle uutta osaamista oli luonteva kartuttaa.

Mitä on markkinointi?

Sanana markkinointi helposti tuo ensimmäisenä mieleen yksittäisen mainoksen, mutta todellisuudessa se, mitä markkinointi kätkee sisälleen, on tarkkaan suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus ja tärkeä osa liiketoimintaa. Asiakaslähtöinen liiketoiminta lähtee tarpeesta, johon yrityksen tuote tai palvelu tuo ratkaisun. Jotta kukaan voi tietää ratkaisun olemassaolosta, tarvitaan markkinointia.  Markkinointia tehdään siis monella eri tavalla tavoitteena edistää tuotteiden tai palveluiden näkyvyyttä ja sitä kautta myyntiä. Kokonaisuudessa on huomioitava brändiä edustava yhtenäinen viestintä.

Mitä osa-alueita digitaalinen markkinointi voi pitää sisällään?

Digitaalinen markkinointi kattaa alleen paljon eri osa-alueita. Työ digitaalisen markkinoinnin parissa voi olla hyvinkin monipuolista ja pitää sisällään esimerkiksi jotain näistä: suunnittelua, ideointia, strategiaa, konsepteja, testausta, palvelumuotoilua, kartoitusta, tutkimusta, budjetointia, verkkosivuja, verkkokauppaa, myyntialustoja, hakukoneoptimointia, hakukonemarkkinointia, somemarkkinointia, natiivimainontaa, vaikuttajayhteistyötä, sisällöntuotantoa, copywritingia, uutiskirjeitä, lukuisia eri mainosmuotoja, graafista työtä, kuvausta, editointia, visuaalisuutta, automaatioita, integraatioita, tekoälyä, koodausta, teknologioita, järjestelmiä, seurantaa, mittaamista ja analysointia.

Mitä konkreettisia taitoja jäi koulutusjaksolta käteen?

Harjoittelun aikana muiden tehtävien ohella olen syventynyt erityisesti hakukonemarkkinointiin ja siihen liittyviin toimintoihin, kuten avainsana-analyyseihin, kampanjasuunnitteluun, toteutukseen, optimointiin, mittareihin, seurantaan, analysointiin ja raportointiin. Työkaluista minulle ovat käyneet tutuimmiksi Google Ads, Google Analytics ja Google Data Studio.

Nyt koulutus- ja harjoittelujakson päätyttyä minut löytääkin mm. näiden asiantuntijatehtävien parista Kuplilla jatkossakin!

 


Elina Skön
Markkinoinnin suunnittelija
elina.skon@kupli.fi