Sisältöstrategia on onnistuneen sisältömarkkinoinnin lähtökohta

Sisältöstrategia on nimensä mukaisesti sisältöjen taustalla oleva strategia, joka vaikuttaa kaikkien yrityksen julkaisemien sisältöjen suunnitteluun ja tekemiseen. Monesti sisältöstrategiasta puhutaan, kun tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median sisältöjen ja blogisisältöjen taustalla olevaa strategiaa. Sisältöstrategia auttaa määrittelemään esimerkiksi sen, millaisia sisältöjä tulisi tehdä, jotta saavutetaan halutut tavoitteet.

Miksi sisältöstrategia kannattaa luoda?

Sisältöstrategia kannattaa ehdottomasti luoda, jos vain resurssit riittävät. Kun luodaan huolellinen strategia, varmistetaan se, että tekeminen vie aina kohti tavoitteita, eikä sisältöjä vahingossakaan tehdä huvin vuoksi, vaan niillä on aina jokin tavoite. Toki jo sisältösuunnitelma auttaa tähän, mutta strategiassa mennään vielä hieman syvemmälle etenkin sisältöjen tavoitteiden osalta.

Mitä sisältöstrategia sisältää?

Sisältöstrategia voi olla laajempi tai suppeampi, mutta suosittelemme määrittelemään ainakin alla olevat asiat.

Kaikki alkaa kohderyhmistä. Ensin syvennytään siihen, miltä yritys tai organisaatio haluaa kohderyhmän silmissä näyttää ja miten heidän halutaan esimerkiksi reagoivan somepäivityksiin. Ostajapersoonat on saatettu määritellä jo aikaisemmissa suunnittelun vaiheessa esimerkiksi markkinointistrategian yhteydessä. Yksi oleellisin osa on miettiä tavoitteita kunkin sisältötyypin kohdalla sekä myös kanavien kohdalla.

  • Ostajapersoonat
  • Ostajapersoonien ostopolut
  • Erilaiset sisältötyypit
  • Jokaisen sisältötyypin tavoitteet
  • Sisältöjen jakelu
  • Eri kanavat ja niiden tavoitteet
  • Kanavien keskinäiset roolit
  • Mittarit

Miten sisältöstrategia eroaa sisältösuunnitelmasta?

Sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma ovat eri asioita, vaikka voivat toki sisältää samojakin elementtejä. Pääasiallinen ero on siinä, että sisältösuunnitelma on käytännön kalenteripohjainen suunnitelma, joka voidaan johtaa markkinointistrategian ja -suunnitelman pohjalta. Sisältöstrategia puolestaan pureutuu syvemmälle ja siinä nimensä mukaisesti tehdään strategia sisältöjen ympärille. Sisältöstrategian jälkeen sisältösuunnitelmakin saadaan nostettua ihan uudelle tasolle!

Sisällöntuottajan käsikirja auttaa strategian jalkauttamisessa

Sisällöntuottajan käsikirja on ohjekirja, jossa käydään läpi kaikki sisältöstrategian keskeiset elementit käytännön näkökulmasta. Näin sisällöntuottajat pystyvät luomaan strategian mukaista, tavoitteellista ja kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä markkinoinnin kanaviin. Lue lisää täältä.

Me Kuplilla tarjoamme sisältöstrategian tekemistä yrityksille ja organisaatioille. Ota yhteyttä!

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
Strategia ja myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: