Somen hyödyntäminen poikkeustilanteessa

Koronaviruksen vuoksi Suomessa on käynnissä poikkeustila, joka vaikuttaa jokaiseen kansalaiseen, mutta myös yrityksiin. Jos yrityksenne ei ole vielä viestinyt tilanteesta – sisäisesti tai ulkoisesti – olisi jo korkea aika aloittaa. Parhaassa tapauksessa hyvä viestintä kriisitilanteessa auttaa ehkäisemään kriisin aiheuttamia vaurioita, lisää ymmärrystä tapahtuneesta, ja rakentaa luottamusta.

Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää nyt jos koskaan, sillä se on nopein keino saattaa asiakkaiden tietoon ajankohtaista tietoa: sosiaalinen media elää minuuteissa ja tunneissa. Koska suuri osa ihmisistä oleilee nyt kotona, he ovat läsnä somessa aktiivisemmin kuin normaalisti. Siksi tieto tavoittaa heidät sieltä parhaiten.

Ajankohtainen tieto somekanaviin

Seuratkaa itse aktiivisesti uutisointia ja uusimpia ohjeistuksia ja miettikää tarkasti, miten yrityksenne tulisi niihin reagoida. Tiedon oikeellisuus kannattaa aina tarkistaa, jotta välttää jakamasta väärää tietoa tai valeuutisia.

Ihmiset haluavat saada tällä hetkellä ensisijaisesti tietoa siitä, miten poikkeustila ja koronavirus vaikuttaa heidän päivittäiseen elämäänsä. Ainakin tärkeimpiä sidosryhmiä tulisi informoida siitä, miten organisaatio takaa turvallisen toiminnan ja vastaa viruksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Tietoa on kuitenkin tällä hetkellä tarjolla enemmän, kuin sitä pystytään vastaanottamaan, joten viesti vain tarpeellinen. Esimerkiksi muuttuneet aukioloajat tai tapaamisten siirtyminen virtuaaliseksi kannattaa viestiä yrityksen somekanavissa, sillä sieltä sidosryhmät nyt etsivät yritystä koskevan ajankohtaisimman tiedon.

Tarkista sisältösuunnitelma

Nyt on korkea aika tarkistaa, ovatko lähiviikoiksi suunnitellut sisältönne sopivia julkaistavaksi vallitsevassa tilanteessa. Jos julkaisunne eivät ole linjassa esimerkiksi hallituksen ohjeistusten kanssa, tai tuntuvat muuten sopimattomilta, voi niitä muokata, tai siirtää julkaistavaksi sitten, kun tilanne on normalisoitunut.

Sisällöissä kannattaa kiinnittää huomiota myös kuviin ja viestinnän sävyyn. Esimerkiksi kättelyä tai muuta läheistä kanssakäymistä esittävät kuvat tai tekstit saattavat tuntua ristiriitaisilta. On hyvä miettiä myös, ovatko markkinointinne tavoitteet kohdillaan. Esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnasta fokusta voi siirtää vahvemmin nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen.

Muista empatia

Jokainen viesti, julkaisu ja kampanja vaatii nyt lisäripauksen lempeyttä ja empatiaa lähiviikkoina. Kaikkea sisällöntuotantoa ei missään nimessä pidä pysäyttää tilanteen takia, mutta kannattaa miettiä, miten tilannetta voi pehmentää sanavalinnoilla ja kuvituksella. Tällaisena aikana ilon ja välittämisen levittämiselle on todellakin tilaa, mutta kaikessa viestinnässä täytyy kuitenkin muistaa hienotunteisuus.

Voitte myös miettiä, voisiko yrityksenne tarjota auttavaa kättä. Onko teillä esimerkiksi osaamista, jota voisitte jakaa muille tilanteen helpottamiseksi? Esimerkiksi monet työpaikat kohtaavat tällä hetkellä haasteita siinä, miten hallita etätyöskentelyä tehokkaasti, joten vinkit ovat paikallaan.

 

Katariina Sinivaara
Markkinointiassistentti
Katariina suhtautuu alaansa innokkaasti ja hänelle markkinointi on muutakin kuin pelkkää käsien heiluttelua.

katariina.sinivaara@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: