Mainonta sosiaalisessa mediassa

Somemainonta on tehokas keino tavoittaa uusia asiakkaita!

Somemainonta eli sosiaalisessa mediassa tehtävä mainostus on olennainen osa yrityksen ja organisaation markkinointia. Kupli löytää kanssanne mainonnalle tehokkaat keinot ja yleisöt!

Sosiaalisessa mediassa on tärkeää näkyä orgaanisesti eli ei-sponsoroiduin julkaisuin. Profiilinne tavoittavuutta voi kuitenkin nostaa huimasti laittamalla mainontaan myös rahallisia panoksia.

Somemainonnalla voidaan

  • Kasvattaa brändinne tunnettuutta
  • Ohjata sosiaalisen median käyttäjiä vierailemaan verkkosivuillanne
  • Ohjata ostajia verkkokauppaanne
  • Tavoittaa uudelleenmarkkinoinnilla ne, jotka ovat jo vierailleet sivuillanne tai tehneet ostoksia

Kupli tuntee sosiaalisen median kanavat ja niiden markkinointimahdollisuudet. Halutessanne testaamme mainosten tehokkaimmat sisällöt ja kohdennukset. Mainontaa voidaan tehdä sekä orgaanisia sivujulkaisuja sponsoroimalla että luomalla mainostettavat sisällöt erikseen.

Pitkäjänteinen somemainonta tuo tuloksia

Kun somemainontaa tehdään suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja peilaten aiempia tuloksia uusia mainoksia suunnitellessa, päästään tuloksiin paremmin kuin yksittäisillä suunnittelemattomilla mainoksilla. Kokeneissa käsissä saadaan mainontaan laitetuilla rahallisille panostuksille mahdollisimman hyvä vastine.

Somemainonta kannattaa ottaa osaksi yrityksen sosiaalisen median strategiaa, jonka Kupli mielellään suunnittelee kanssanne. Strategia on loistava pohja niin orgaaniselle tekemiselle kuin mainonnallekin.

Kupli toteuttaa kanssanne

  • Pitkäjänteisen, suunnitelmallisen somemainonnan
  • Lyhyemmät kampanjat esim. tuotelanseerauksiin tai brändiuudistuksiin liittyen
  • Monikanavaiset kampanjat, joissa sosiaalisen median lisäksi otetaan huomioon myös muut markkinointikanavat
Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080