Sosiaalisen median strategia ja konseptointi

Sosiaalisen median strategian avulla saadaan sosiaalisen median kanavista kaikki hyöty irti.

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia on osa yrityksen digimarkkinoinnin kokonaisuutta. Kupli toteuttaa sosiaalisen median strategiat niin erillisinä kuin osana yrityksen laajempaa markkinointistrategiaa ja -suunnitelmaa.

Meiltä saat joko pelkän sosiaalisen median strategian ja/tai konseptoinnin, jolloin yrityksenne voi huolehtia toteutuksesta sisäisesti. Kupli johtaa strategiasta myös käytännön sisältösuunnitelman eli julkaisukalenterin, ja huolehtii halutessanne myös sen toteutuksesta.

Mitä on sosiaalisen median konseptointi ja miksi tarvitsette sitä?

Konseptissa kootaan se, miltä sosiaalisen median kanava näyttää ulospäin eli millaista tekstiä ja millaisia kuvia siellä julkaistaan. Jokaisella sisältötyypillä ja niistä johdetuilla julkaisuilla on tavoite ja syy julkaista: kanaviin ei laiteta turhia täytejulkaisuja, joilla ei ole konseptissa määriteltyä funktiota.

Asiakas voi muodostaa mielikuvan yrityksestänne yhden somekanavan perusteella nopeasti, joten jokaisessa kanavassa kannattaa esiintyä edukseen ja suunnitellusti.

Sosiaalisen median konseptointia voidaan tehdä yksittäiselle kanavalle tai monikanavaisesti. Konsepti voidaan liittää osaksi sosiaalisen median strategiaa tai tehdä erikseen.

Sosiaalisen median strategialla suuntaa käytäntöön

Sosiaalisen median strategialla määritellään tavoitteet yrityksenne toiminnalle sosiaalisessa mediassa. Etsimme asiakkaanne oikeista kanavista ja määrittelemme yhdessä, miltä haluatte heidän silmissään näyttää ja miten haluatte heidän reagoivan päivityksiinne. Entä ketkä ovat kilpailijanne ja miten erotutte heistä missäkin kanavassa? Mihin asti päästään orgaanisella näkyvyydellä ja kuinka paljon laitetaan panoksia maksettuun näkyvyyteen?

Sosiaalisen median strategialla luodaan hyvä pohja käytännön tekemiselle. Strategia viedään käytäntöön markkinointisuunnitelman ja sisältösuunnitelman kautta. Me Kuplilla teemme mielellämme yhteistyötä myös suunnitelmien ja käytännön toteutuksen kanssa, mutta saatte avaimet myös siihen, mikäli haluatte tehdä strategian jalkautuksen sisäisesti.

Mikäli yrityksellänne on tarvetta laajemmalle markkinointistrategialle, joka kattaa myös muita markkinointikanavia, onnistuu toki sekin Kuplilta.

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
CMO, myynti, KTM
suvi.asikainen@kupli.fi
040 584 6080