Strategiakuvitus osana yrityksen omakuvaa

Strategiakuvitus on visuaalisen viestinnän muoto, joka hyödyntää kuvitusta ja grafiikkaa yrityksen toiminnan viestimisessä sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa. Kuvitus auttaa visuaalisesti hahmottamaan strategiaa, yritysarvoja, tavoitteita sekä muita ydinviestejä ja sen avulla on mahdollista luoda kuvaa yrityksestä toimijana, jolla on omanlainen persoonansa. 

Strategiaa jalkautettaessa strategiakuvituksella luodaan positiivisia mielikuvia ja vahvistetaan muistijälkeä. Kuvitus voidaan esittää staattisesti kuvamuodossa tai liikkuvana yritysvideona. Tavallisesti se on kuitenkin tehokkaasti kiteytetyssä ja saavutettavassa muodossa, jotta sen sisällöt aukeavat mahdollisimman helposti.

Hyvin suunniteltu strategiakuvitus auttaa yrityskuvan luomisessa

Strategiakuvituksen tärkein tehtävä on tehdä monimutkaisista käsitteistä helpommin ymmärrettäviä ja saavutettavia. Strategiakuvan sisältöjen tiivistäminen ymmärrettävään visuaaliseen muotoon onkin kaiken keskiössä. Hyvin suunniteltu kuvitus herättää tunteita ja sitouttaa asiakkaita yrityksen toimintaan. Strategiakuvitus auttaa näin ollen luomaan vahvempaa ja tunnistettavampaa brändi-identiteettiä.

Kuvitus voi myös auttaa lujittamaan yrityksen sisäistä kulttuuria ja sitoutumista henkilöstön keskuudessa. Visuaaliset esitykset yrityksen strategiasta voivat toimia inspiraation ja motivaation lähteinä työntekijöille ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin yrityksen päämääriä ja toimintamalleja.

Strategiakuvitus erottautumistekijänä

Uniikki ja houkutteleva kuvitus auttaa yrityksen viestejä jäämään mieleen ja samalla erottumaan kilpailijoista. Ennen strategiakuvituksen luomista on tärkeää miettiä sen kohdeyleisöä: jaetaanko kuvitus myös asiakkaille vai ainoastaan henkilöstön tarpeisiin. Asiakkaille jaettu kuvitus luo läpinäkyvyyttä ja auttaa yrityksen arvomaailman havainnoimista.

On hyvä muistaa, että strategiakuvitukseen tiivistyy koko brändi-ilme ja erityisesti se, miten ilmettä tahdotaan tuoda esille. Kuvitus kokoaa visuaaliset elementit yhteen ja herättää graafisen ohjeiston sisällöt henkiin.

Tarkeintä, on pitää viestit selkeänä, ytimekkäänä ja brändi-identiteetin mukaisena parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuvituksen tulee tukea yrityksesi viestejä ja olla helposti ymmärrettävissä.

Tarvitsetteko strategiakuvaa yrityksellenne tai organisaatiollenne? Ota yhteyttä!

Tutustu mm. Energiavirastolle tekemäämme strategiakuvaan.

Aino Korpinen

Aino Korpinen
Graphic Designer
aino.korpinen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: