Suunnitteletko verkkomyynnin aloittamista? Lue tästä tekstistä, mitä kannattaa huomioida heti alussa, kun verkkokauppaa lähdetään suunnittelemaan.

Mitä myyt ja kenelle?

Verkkokauppamalleja on olemassa hyvin monenlaisia. Siihen, minkälainen verkkokaupasta kannattaa rakentaa, vaikuttaa erityisesti se, mitä siellä halutaan myydä.

Onko kyseessä suuri valikoima jälleenmyytäviä tuotteita?  Vai halutaanko verkkokaupassa painottaa tietyn brändin esittelyyn ja elämyksellisyyteen, jolloin kyseessä on enemmän ”brand store” -tyyppinen ratkaisu, eli yleensä tuotteen valmistajan oma kauppa? Halutaanko verkkokauppaa käyttää pikemminkin tilauskanavana palvelutuotteelle tai digitaaliselle tuotteelle, kuten esimerkiksi äänikirjapalveluille tai hotellihuoneen varauksille?

Myytävän tuotteen tai palvelun lisäksi tärkeää tiedostaa se, kenelle myy ja mitä.

Vaatimusmäärittely kertoo millainen verkkokaupasta kannattaa rakentaa

Kun tiedät mitä myyt ja kenelle, kannattaa tehdä vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyssä selkeytetään, mitä verkkokaupalta halutaan ja minkälaisia toiminnallisuuksia sinne tehdään alkuvaiheessa ja mahdollisesti myöhemmissä kehitysvaiheissa. Vaatimusmäärittelyssä käydään läpi sivuston kannalta kriittisiä asioita, kuten käyttäjäkokemus, asiakkaan polku ja sivuston rakenne.

Vaatimusmäärittelyssä määritetään mm. seuraavaa:

  • Verkkokaupan tavoitteet ja kohderyhmät
  • Verkkokaupan tarjooma
  • Verkkokaupan rakenne
  • Asiakkaan polku sivustolla
  • Verkkokaupan toiminnallisuuksien määrittäminen

Vaatimukset vaikuttavat siihen, kannattaako hankkia räätälöitynä tehty, koodattu verkkokauppa vai riittääkö yksinkertaisempi valmisratkaisu. Hankinta tulee usein sitä edullisemmaksi, mitä yksinkertaisempi verkkokauppasi on ja mitä vähemmän räätälöintiä se vaatii.

Huolella tehty suunnittelu helpottaa verkkokaupan suunnittelussa

Eli tiivistettynä:

  1. Ymmärrä kenelle myyt ja mitä myyt
  2. Tee vaatimusmäärittely
  3. Lähde suunnittelemaan verkkokauppaa!


Elina Skön
Harjoittelija, markkinoinnin suunnittelu
elina.skon@kupli.fi