Tavoita uusia asiakkaita kaksoisolentokohderyhmillä

Kaksoisolentokohderyhmä eli lookalike audience tunnetaan myös nimellä samankaltaisuuteen perustuva yleisö. Se tarkoittaa mainonnan kohderyhmää, joka muistuttaa mahdollisimman paljon jotakin jo olemassa olevaa kohderyhmää, kuten yrityksen asiakkaita. Sen avulla voidaan siis ikään kuin pyrkiä laajentamaan asiakaskuntaa niihin, jotka toimivat verkossa yleensä samalla tavoin, kuin ne, jotka ovat yrityksenne löytäneet. Kaksoisolentokohderyhmiä voi luoda digimarkkinoinnin työkaluilla eri kanavissa, kuten Google Adsissä, Facebookissa ja LinkedInissä.

Samankaltaisuuteen perustuva yleisö tehdään olemassa olevasta yleisöstä, joka voi olla esim. yrityksen asiakasrekisteri, Facebook-sivun seuraajat tai uudelleenmarkkinointiyleisö. Mainostaja esittää markkinointikanavalle listansa ja pyytää järjestelmää luomaan siitä kaksoisolentokohderyhmän. Järjestelmä tutkii, millaisia käyttäjiä listalla on heidän käyttäytymisensä ja itse kanavalle ilmoittamiensa tietojen perusteella (sijainti, mielenkiinnonkohteet jne.), ja kerää uuteen yleisöön jäseniä, jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia alkuperäisen listan kanssa. Google Ads voi luoda joitakin yleisöjä automaattisesti, täältä puolestaan löydät Facebookin ohjeet luomiseen.

Eri yleisöt eri tavoitteisiin

Lookalike audiencea luodessa joissakin kanavissa saa määriteltyä, kuinka tarkasti sen toivotaan vastaavan alkuperäistä yleisöä. Esimerkiksi Facebookissa pystyt valitsemaan, kuinka laaja vastaavuus saa olla prosenteissa: 1 % tarkoittaa mahdollisimman samankaltaista alkuperäiseen yleisöön, 10 % on jo paljon laajempi.

Laajat yleisöt voivat olla hyvä kohderyhmä kampanjoille, joiden tavoitteena on brändin tunnettuuden lisääminen, kun taas pienellä vastaavuusprosentilla (1–3 %) tehdyt ovat parempia silloin, kun tavoitteena ovat esim. verkkosivuvierailut ja konversiot verkkosivuilla. Jos teet tavoittavuusmainontaa, voit kohdentaa sen esimerkiksi max. 5 %:n yleisölle ja sulkea pois 1–3 %:n yleisön, jolle taas kohdennat omat mainoksensa.

Kaksoisolentokohderyhmä sivustokävijöistä

Kaksoisolentokohderyhmä voidaan muodostaa verkkosivuilla käyneistä henkilöistä eli markkinointikanavan evästeen kautta kootusta uudelleenmarkkinointiyleisöstä. Tällaiseen yleisöönhän voidaan kerätä joko kaikki verkkosivuilla vierailleet, tietyllä alasivulla käyneet tai tietyn konversion suorittaneet (esim. yhteyttä ottaneet tai verkkokauppaostoksen tehneet).

Pienemmillä yrityksillä konversion suorittaneista vierailijoista ei välttämättä saa kokoon tarpeeksi suurta yleisöä uudelleenmarkkinointikampanjaa varten (esim. Facebookissa alaraja on tuhat käyttäjää, LinkedInissä 300), mutta rajan alittavasta yleisöstä voi saada luotua samankaltaisuuteen perustuvan yleisön. Nimenomaan konvertoituneet verkkosivukävijät ovat niitä ”parhaita” kävijöitä, joiden kaltaisia kannattaa tavoitella.

Kaksoisolentokohderyhmä omasta asiakaslistasta

Lookalike audiencen voi tehdä vastaavasti omasta asiakaslistasta, joka syötetään ensin markkinointikanavaan ja luodaan siitä uudelleenmarkkinointiyleisö. Tässäkin tapauksessa listan on oltava tarpeeksi laaja yleisön luomiseen. Varsinkin B2B-markkinointia tehdessä sähköpostilistalla on usein asiakkaiden työosoitteet, joille ei välttämättä löydy vastaavuutta kyseisestä markkinointikanavasta, sillä käyttäjät ovat kirjautuneet siihen omalla henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellaan. Kanavat kuitenkin käyttävät tunnistamiseen myös muita keinoja.

Jos asiakkaita on hyvin paljon, voidaan markkinointilista ja siihen perustuva kaksoisolentokohderyhmä luoda vain parhaiden asiakkaiden listasta. Näitä ovat esimerkiksi verkkokaupassa säännöllisesti ostoksia tekevät henkilöt. Näin samankaltaisuuteen perustuva yleisökin on laadukkaampi kuin esim. yrityksen laajaan uutiskirjetilaajalistaan perustuva yleisö.

Testaa erilaisia yleisöjä

Kaksoisolentokohderyhmiä kannattaa testata ja verrata niiden tehokkuutta esimerkiksi kiinnostuksenkohteiden tai työtehtävien perusteella luotuihin yleisöihin. Tässä, kuten muussakin markkinoinnissa, parhaat käytännöt löytyvät kokeilemalla ja seuraamalla markkinoinnin tuloksia tarkasti.

Kupli on osaava kumppani sekä Google– että somemainontaan. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voisimme löytää kampanjoihinne parhaat yleisöt!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: